Du kan etterlate hele eller deler av verdiene dine til noe du brenner for. Arv etter deg kan være en viktig gave som hjelper fattige medmennesker til en fremtid uten sult og fattigdom.

En testamentarisk gave til Utviklingsfondets selvhjelpsprosjekter betyr at du gjennom din siste vilje viser solidaritet, og du gir nye muligheter til noen som virkelig trenger det.

Arven etter deg vil gå til  prosjekter for  fattige familier på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom - Amerika. Gjennom våre prosjekter vil de få opplæring, slik at de kan dyrke nok mat til seg og familien, skaffe seg nye inntektsmuligheter og gi barna en utdanning. Din støtte vil gi fremtidige generasjoner et bedre utgangspunkt og et liv uten sult og fattigdom.

Utviklingsfondet er fritatt fra å betale arveavgift på testamentariske gaver. Vi vil forvalte pengene på best mulig måte, slik at det kommer de fattige til gode.

For at et testament skal være gyldig, må man følge reglene i Arveloven og ellers oppfylle visse formelle krav: Arvereglene hindrer ikke at man kan dele arven mellom flere arvinger, for eksempel mellom familie og gode formål, selv om det er pliktdelsarv til  egne barn og ektefelle.

Slik setter du opp et testament:

For å sette opp et gyldig testament er det noen formelle krav som må være oppfylt:

  • Testamentet må være skriftlig, og det må komme tydelig fram at det er et testament.
  • Testamentet må inneholde ditt personnummer og undertegnes av deg med to vitner tilstede. Testamentsvitnene må skrive under på at du undertegner testamentet av fri vilje, og at du er ved full sans og samling.
  • Vitner må være 18 år og myndige. De bør undertegne med fullt navn og personnummer
  • Vitnene, eller vitnenes familie, må ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene må ikke ha et tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet.
  • Testamentet må være datert. Finnes det flere testamenter med motstridende innhold, legges det nyeste testamentet til grunn.

Det kan være  lurt å tinglyse et testament. Det sikrer at dokumentet ikke kommer bort, og at dine ønsker blir oppfylt. Du kan også ta kontakt med en advokat.

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Ann Askim, leder i markeds- og kommunikasjonsavdelingen, enten på telefon +47 91 15 28 56 eller e-post ann@utviklingsfondet.no