Interessen for å donere minnegaver øker stadig. De pårørende velger ofte et godt formål som de vet sto avdøde nær. Hvis du selv har ønsker om at du vil gi støtte til Utviklingsfondet i stedet for at venner og familie skal kjøpe blomster, er det lurt å informere dine pårørende.

En minnegave til Utviklingsfondets miljø -og utviklingsprosjekter viser solidaritet, og at bekjempelse av sult er viktig.

Pengene blir brukt til miljøvennlige selvhjelpsprosjekter for fattige familier som må leve av det de selv dyrker. Prosjektene gjør dem bedre rustet til å møte klimaendringer med stigende temperaturer, lange tørkeperioder eller kraftig nedbør som gir flom.

Vi sender gjerne en oversikt over innbetalte beløp til de pårørende om vi får vite hvor informasjonen skal sendes. Husk å merke innbetalingen minnegave og navn på avdøde.

Minnegaver kan innbetales på kontonummer 5005.15.10000
Utviklingsfondet, Mariboesgate 8, 0183 Oslo

Du kan også sende en epost til ann@utviklingsfondet.no, eller ringe  tlf. 911 52 856, om det er noe du lurer på.