De siste tiårene har Somalia, og mer spesifikt Somaliland og Puntland, opplevd et stort tap av mangfold av plantegenetiske ressurser. I løpet av borgerkrigen gikk frø og de lokale artene tapt da befolkningen flyktet fra de to regionene. Både Somaliland og Puntland mangler politiske handlingsplaner, strategier og kapasitet til å gjenopprette nedbrytingen av agro-biologisk mangfold og andre naturressurser. Begge regionene mangler strategier for ivaretagelse og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser. Ytterligere erosjon av de genetiske ressursene kan ha stor innvirkning på kapasiteten til å tilpasse landbruksproduksjonen til klimaendringer og sikre fremtidig mattrygghet. Mangel på frøsikkerhet, dårlige jordbruksforhold og erosjon av naturressurser, svekker deres forsyningssikkerhet, og understøtter fattigdomssyklusen i regionene.

Utviklingsfondet støtter våre lokale partnere i deres arbeid med påvirkning av frøpolitikken og strategier for ivaretagelse og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser. Vi bruker vår erfaring fra andre land og internasjonale politiske prosesser, spesielt den Internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk (ITPGRFA). Vi bygger på det politiske arbeidet og praktisk erfaring for å gi innspill til hvordan politikk og strategier burde utformes for å styrke frøsikkerheten i regionen. Målet er å ha frøpolitikk i sammenheng med ITPGRFA, og spesielt bønders rettigheter til frø. Hvis dette blir vedtatt i det politiske rammeverket og i strategiene, har Somaliland og Puntland tatt viktige skritt mot frøsikkerhet.