Klimaendringene truer både mat og levemåte

Det tørre klimaet gjør det vanskelig å være bonde i Somaliland og Puntland. Hyppigere tørkeperioder har gjort det utfordrende å holde husdyr, og pastoralistene har blitt tvunget til å finne alternative metoder for å overleve. Mange pastoralister har derfor blitt agro-pastoralister og kombinerer husdyrhold med jordbruksproduksjon. Dårlig jord, få kilder til vann og mangelfull kunnskap om bærekraftig landbruk og teknikk er noen av de største utfordringene. Å begynne med jordbruk er også en stor forandring fra de tradisjonelle levemåtene.

Landbruksmetoder som tåler hardt vær

Utviklingsfondet gir opplæring i bærekraftige landbruksmetoder for å øke matproduksjonen. Dette øker mat- og ernæringssikkerheten i pastoralist og agro-pastoralistsamfunn. Vi tester og introduserer nye frøsorter for å få større variasjon i produksjonen. Metodene vi bruker er tilpasset lokale forhold og vi følger nøye opp bøndene som tar i bruk nye jordbruksmetoder. Vi støtter også produksjon av dyrefôr. Dette er spesielt viktig fordi det finnes svært få beiteområder. Noen utvalgte i samfunnet får trening i grunnleggende veterinærtjenester, slik at de kan arbeide med dyrehelse. Dette gjør at vi kan nå et stort antall dyr med vaksiner og behandling av sykdommer.

Mer variert mat

Utviklingsfondets hovedtilnærming til ernæring handler om å sikre bedre tilgang til variert mat. Ved å variere produksjonen vil flere matgrupper bli tilgjengelig for husstandene. I pastoralistsamfunn er husdyr viktig for ernæringen og bedre håndtering av dyrene vil øke tilgangen til melk og andre proteinkilder. Bedre ernæring avhenger ikke bare av tilgangen på variert kosthold, men det trengs også blant annet informasjon og bevisstgjøring. Bevisstgjøring og informasjon om ernæring er derfor en vesentlig del av vårt arbeid.