Tørke tar liv

Endrede værforhold, lengre tørkeperioder og kraftig regnvær framskynder degraderingen av landområder og miljø. Dette gir nye utfordringer i jordbruket og for husdyrene. Beiteområder og vannkilder er sjeldne, og pastoralister blir ofte tvunget til å ta med seg husdyrene over lange avstander for å finne tilstrekkelig med vann og mat til dyrene. Dette kan skape nye konflikter og øker risikoen for både husdyrene, pastoralistene, og kvinner og barn som ofte må bli gjenværende i bosettingene. Ved alvorlig tørke kan død blant husdyrene bli en alvorlig utfordring og påvirke levebrødet for pastoralistene.

Kunnskap er nøkkelen

Bønder og et økende antall pastoralister som legger om til agro-pastoralisme mangler kunnskap og kapasitet om hvordan man kan tilpasse jordbruket til klimaendringene. De mangler også tilgang til tørkeresistente frø og frømangfold. For å øke pastoralister og agro-pastoralisters kapasitetstilpasning til klimaendringer, vil vi gi opplæring i klimarobust jordbruk. Dette inkluderer jord og vann konserveringsmetoder for å øke jordfuktigheten, teknikker for å forberede jorda og introduksjon av nye frøsorter og samdyrking.

Lagring av vann

Vann er helt avgjørende i Somalia. Utviklingsfondet bygger og rehabiliterer undergrunnsdammer (eller sanddammer) i sesongbaserte elver for å bevare vann fra nedbør i jord, cisterner, brønner og takhøstingssystemer. Dammene er ofte dekket med plast og kan holde på vannet i opptil åtte måneder. For mye vann kan også føre til store skader, og vi bygger systemer for at vannet kan styres og kanaliseres for å kontrollere oversvømmelser og redusere skaden på jordbrukslandet.

Tilgang på frø

For mange bønder i Somaliland og Puntland er tilgangen på frø av høy kvalitet begrenset. Under borgerkrigen forsvant lokale varianter da bøndene flyktet til nabolandet Etiopia. For å forbedre matsikkerheten bygger Utviklingsfondet frøbanker der bøndene kan spare, bytte og låne frø. 31 varianter har blitt lagret i disse frøbankene. Bøndene er medvirkende til utvalgssortering for å identifisere varianter som best tilpasses lokale klimatiske forhold, som de kan bruke på sine egne jordlapper. Vi støtter også våre lokale partnere i arbeidet med frøpolitikk, med spesielt fokus på å sikre bønders rett til frø i Somaliland og Puntlands frølover.

Klimatilpasning er løsningen

Utviklingsfondet har utviklet en modell for samfunnsbasert klimatilpasning. I Somalia har vi brukt deltakende metoder og involvert lokalsamfunn i vurderinger og utarbeidelser av handlingsplaner for å redusere sårbarheten. Arbeidet er ofte knyttet til flombeskyttelse og for å forhindre kløftformasjoner og jorderosjon lager vi jorddybder. Vi jobber for økt tilgang til vann og småkredit. Vi kaller denne modellen «Climate Adapted Villages», og implementerer lokalt tilpassede modeller i alle landene vi jobber i.