Utviklingsfondet startet samarbeidet med somaliske diasporaorganisasjoner i 2012.  Vi har hatt en samsvarsplan med organisasjonene Batalaale, SAMO-Norway, Odweyne V.C. and Sumbul-Norway. I perioden 2012-2016 bidro disse organisasjonene med 20 prosent av kostnadene til diasporaprosjekt i Somaliland, tilsvarende omtrent 1,2 millioner norske kroner. Nøkkelaktivitetene gikk ut på etablering av hager i skolene med tilgang til vann og grønn teknologi; støtte av kvinnelige forretningsgrupper og samfunn; oppstart av forretningsprogrammer for utdannede fra Beer Agricultural College, Odweyne College and Haahi skole, og ferdighetsutveksling med diaspora.

Vi har i dag samarbeidsprosjekter med diaspora i Puntland, som fokuserer på å forbedre tilgangen til sjømatopplæringsmuligheter med opplæring i sjømatforberedelse og matlaging for ungdom og kvinner. De støtter også økonomisk vekst og jobber for å få unge mennesker og kvinner i arbeid gjennom entreprenørskap og ferdighetstrening, samt å tilby plass og oppstartspakker. I Somaliland fokuserer diasporaprosjektene på arbeidstrening til unge i de rurale strøkene og bidrar med støtte i oppstarten. Vi har utviklet et mentorprogram som somalisk diaspora støtter med teknisk kapasitetsbygging og rådgivning til ungdom som ønsker å starte med forretningsutvikling.