Adgang til markedet

Landsbybefolkningen i Nepal møter en rekke utfordringer når de ønsker å tjene til livets opphold. I høyfjellet Humla, hvor Utviklingsfondet arbeider, er det bare tilgang fra utenom verdenen med fly. Om været er godt. Det er det ofte ikke. Dette gjør at prisene er høye for importerte varer, og at eksport til andre deler av Nepal er mildt sagt utfordrende. I Humla er det også lange avstander mellom landsbyene, og de fleste steder kan bare nås til fots. I disse dager åpner det seg derimot nye muligheter, da det bygges en fjellvei som kan bidra til frakt av varer over lengre distanser, helt til Tibet. For å styrke landsbybefolkningens markedsposisjon er det viktig at det er en god link mellom produsent og marked. Utviklingsfondet har lang erfaring med å støtte oppbygging av og styrking av kooperativer, hvor bøndene selv organiserer seg for å tilby sine varer til en pris og kvalitet som markedet søker. I Humla, og andre deler av Nepal, støtter Utviklingsfondet kooperativer som kan møte de mulighetene den nye veien eller markedet byr på. I tillegg har vi et sterkt fokus på at markedsmulighetene skal være inkluderende, med fokus på å styrke kvinners og marginaliserte gruppers mulighet til å delta aktivt i avgjørelser og den økonomiske sfære.

Kooperativer i Nepal er forskjellige. Noen er rene landbrukskooperativ slik vi kjenner det fra Norge, mens andre har flere funksjoner og inkluderer spare- og låneordninger, der medlemmene sparer sammen. Det gir mulighet til å investere i en liten lokal butikk, starte opp som lokal skredder eller satse på dyrehold. I Nepal har vi blant annet bidratt til at det er startet opp melkekooperativ, som selger iskrem og ost, såfrøkooperativ og et kooperativ som laget fløtekarameller for salg. Her kan du se en kortfilm om fløtekaramell-kooperativet.

Frøproduksjon og salg

Bønder som er involvert i frøproduksjon har økt inntekt etter å ha solgt frø til de lokale såfrøbankene. De får også bedre betalt for sine produkter. Dette skyldes både at planteforedling gir dem bedre matplanter og økte avlinger, og fordi markedsføring og tilgang til lokale markeder gjør det lettere for dem å selge produktene sine. Frøbankene har vært spesielt suksessfulle i Nepal. Dokumentasjon fra lokale frøbanker i Nepal viser at enkelte bønder tjener flere hundretusen nepalske rupier hvert år. Bønder som har brukt frøbankene rapporterer om produksjonsvekst, spesielt i risavlingene. Det er lokalsamfunnet som holder oversikt over de lokale landbrukssortene, og gruppene selv som bygger, eier og forvalter frøbankene. Dette sikrer tilgang på såfrø i dårlige tider. De har også et lite fond som kan brukes der investeringer er nødvendig for å sikre tilgang på gode matplanter. Markedet for kvalitetssåfrø i Nepal er godt, da Nepal er nettoimportør av frø. Flere av frøbankene selger nå frø ikke bare til bønder lokalt, men også i naboområder, såfrøforhandlere og myndighetene. Samtidig møter de det utfordringer i møte med import av rimelige hybridfrø fra India, som Nepal grenser til.

Yrkesopplæring

Unge mennesker i Nepal, spesielt i de fattigste områdene, søker seg ofte ut fra landsbygda. Mange reiser til land som India, Qatar og Saudi-Arabia for å skaffe inntekt som kan bidra til familiens hushold, da det er få muligheter på landsbygda. Dette tømmer samtidig landsbygda for sterk, ung arbeidskraft og når man besøker visse bygder blir man møtt av mødre, barn og eldre, som står igjen med ansvaret for å drive landsbyen frem.  Samtidig som inntekten de tjener ute kan bidra godt inn i familiens økonomi, samsvarer det ofte ikke til forventningene. Lokale aviser dekker ofte menneskerettighetsbrudd. Med bedre muligheter lokalt ville mange valgt å bli. Yrkesopplæring, opp mot det lokale jobbmarkedet har behov for, er derfor essensielt for å bidra til flere muligheter lokalt. Utviklingsfondet ønsker å støtte unge mennesker ved å tilby utdanning i praktiske og tekniske fag, og sikre praksisplasser og kontakt med mulige arbeidsgivere. Det gis opplæring i hvordan man kan utforme forretningsplaner, sette opp budsjett og føre regnskap, og i generell markedsføring.