Nepal har en lang historie med politisk ustabilitet, undertrykkelse og borgerkrig. Landet har et nytt demokrati, med en fersk grunnlov fra 2015, som erklærte at landet skulle omstruktureres til føderalt styre. I 2017 gjennomførte Nepal de første lokalvalgene på tyve år, og de har fått sin første føderale regjering på plass i 2018. Utviklingsfondet, som har arbeidet i landet siden 1982, prioriterer å arbeide i de fattigste områdene, og har lang erfaring fra arbeid med blant annet klimatilpasning, matsikkerhet og kommuneplanlegging.

Nøkkelfakta

- Hovedstad: Kathmandu
- Befolkning: 29 millioner
- HDI: Nepal er rangert på 144 plass, med en score på 0,497 på FNs likestillingsindeks (til sammenligning så er Norges score 0,053)*

*UNDP Human Development Report 2016

Matsikkerhet og ernæring
Utviklingsfondet jobber for å styrke matsikkerheten og bedre ernæring for fattige familier i Nepal. Våre prosjekter omfatter blant annet opplæring i variert landbruksproduksjon, økt kunnskap om ernæringsrikt kosthold og bedre dyrehelse. Slik jobber vi med å sikre matsikkerhet og bedre ernæring i Nepal.

Klima og miljø

Nepal er sterkt berørt av ekstremvær, klimaendringer og miljøforringelser. En mer bærekraftig forvaltning av naturressursen, kunnskap og beredskap er avgjørende for at landet kan møte utfordringene i framtiden. Våre prosjekter bidrar til klimatilpasning på landsbygda, en sterkere lokal beredskap i møte med klimatiske utfordringer og ekstremvær, gjenoppbygging av forringede jordbruksområder, og bevaring og sikker tilgang på såfrø av god kvalitet. Slik jobber vi med løsninger på klima- og miljøproblemer i Nepal. 

Økonomi og markedsadgang

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Nepal, samtidig er inntjeningen lav og mange unge menn emigrer for å finne jobb. For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. Slik jobber vi med å sikre fattige mennesker bedre økonomi og tilgang til markeder i Nepal. 

Deltakelse og likestilling

Nepal har et ferskt demokrati. Grunnloven kom på plass først i 2015, og det ble besluttet å omstrukturere Nepal til en føderal stat med syv provinser.  De første lokaldemokratiske valgene på over tyve år ble sluttført i 2017. Nepals politiske kart er dermed i stor endring. Utviklingsfondet i Nepal har lang erfaring i å styrke sivilsamfunnet og bidra til gode lokale politiske prosesser, gjennom blant annet kommuneplanlegging. Slik jobber vi med deltakelse og likestilling i Nepal.