I Guatemala er en høy andel av befolkningen feilernært. I Utviklingsfondets prosjektområder er så mange som 70 prosent av alle barn under fem år kronisk feilernærte med proteinmangel. Det kan gi varige helseskader, og barna oppnår ikke optimal høyde og vekst.

Småbønder i området har små jordlapper og dyrker tradisjonelt bønner og mais. Dette er ikke tilstrekkelig til familiens forbruk gjennom året. Jordsmonnet er utpint og erosjonen stor i bratte fjellsider. Bønder er sårbare for klimaendringer som gir tørke, flom og frost med økt hyppighet.

Jordbruk som tåler klimaendringer 

For å styrke matsikkerheten og bedre ernæringssituasjonen for småbønder, jobber Utviklingsfondet blant annet med opplæring i bærekraftige landbruksteknikker for å forbedre jordsmonnet og som kan takle klimautfordringer. Organisering og etablere grupper som kan drifte lokale frøbanker, og velge ut frø med god kvalitet tilpasset lokale forhold er blant fokusområdene. Småbønder skal i programmet vårt også få tilgang til husdyr gjennom ett rotasjonssystem, som er egnet til barsk klima, og som vil gi mer protein i kostholdet.

Løsninger som virker

Utviklingsfondet har som mål å øke matproduksjonen gjennom innføring av nye og varierte plantesorter, samt bevisstgjøring og opplæring i ernæring. Vi tester ut metoder og ulike vekster på små jordlapper sammen med bøndene slik at de selv er med på å finne ut hva som virker og kan se resultatene av endringene. Deretter følger vi opp bøndene når de tar i bruk de sammen metodene på sin egen åker. Vår innfallsvinkel til bedre ernæring ligger først og fremst i en mer variert matproduksjon slik at fattige familier har tilgang på mer og variert mat. Det har vist seg å ha god effekt. Der forholdene ligger til rette for vanningssystemer, utvikler vi disse slik at bøndene i lokalområdene har mulig til å vanne åkrene også utenom regntiden, noe som gjør at grønnsaksproduksjon fungerer bedre.