Det er en utbredt mannskultur i Mellom-Amerika som gjør at mange kvinner opplever diskriminering, vold og lite kontroll over egen kropp og begrenset tilgang til skole og utdanning. Selv om kvinner aktivt jobber i landbruket har de ofte ikke rett til å eie land. Mange kvinner opplever også språkbarrierer fordi de ikke snakker spansk. Sånn sett blir de dobbelt diskriminert både fordi de er kvinner og urfolk.

Utviklingsfondet jobber for å styrke både grasrotorganisasjoner og våre samarbeidspartneres bevissthet om likestilling og kapasitet til å integrere et likestillingsperspektiv i arbeidet. Dette gjelder alt fra likestillingsperspektiver i prosjekter til organisasjonenes egne strategier og regelverk. Sammen med samarbeidsorganisasjonene[1] våre styrker vi kvinnegrupper og kvinnekooperativ. Høyere inntekter til familien øker status og selvtillit for kvinnene.

Urfolk                       

Nær halvparten av befolkningen er Maya i Guatemala og opplever fortsatt diskriminering, fattigdom og mangel på rettigheter i praksis. De møter liten respekt for egne verdier og måter å leve på. At de har andre språk er ingen fordel, og dessverre er det da slik at mange unge lærer seg heller majoritetsspråket og glemmer sitt morsmål. Flere av organisasjonene vi jobber med integrerer mayakulturen i sitt arbeide. De bruker aktivt språkene Quiche, Mayamam osv. og er med på å bygge opp stolthet rundt identitet.

Politisk påvirkning

Politisk påvirkning gjøres av lokale organisasjoner i landene og koordineres også tett med Oslo-kontoret. Utviklingsfondet ønsker å bidra til at våre lokale samarbeidspartnere får delta i politiske prosesser både lokalt og globalt. For eksempel så deltar våre partnerorganisasjoner i Guatemala på globale møter om Plantetraktaten. Nasjonal og internasjonalt arbeid på frøpolitikk er en prioritet i regionen.

Klimapolitikk er også viktig, og her er inngangsporten lokal skogforvaltning. Det jobbes for bedre skogforvaltningslover og frølover i Guatemala. Alt av politisk arbeid dreier seg om bedre rettigheter og tilgang til naturressurser for mayaene og andre småbønder vi jobber for.


[1] Ammid, Adipo, Asocuch og Utz Che