Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og fattigdom. Organisasjonens arbeid bidrar til at at fattige mennesker på landsbygda får nok sunn mat, bedre økonomi, er godt rustet i møtet med klimaendringer og kriser, og får økt makt og innflytelse over egne liv.

Utviklingsfondet er medlem av Innsamlingskontrollen. Les mer om hva det innebærer og våre innrapporterte tall her. Du kan lese Utviklingsfondets årsmeldinger for å se nærmere på hvordan midlene blir brukt.

Betaling:

Faste givere: Gjelder fastgiverforhold, utviklingsinvestor, AvtaleGiro og Vipps.

Trekk gjennomføres per standard den 20. hver måned. Dette gjelder AvtaleGiro. Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Det trekkes kun avtalt sum.

Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Nettbutikk: Betalinger kan gjennomføres via nett, enten som betalinger ved bank- og kredittkort eller via Vipps. Summen reserveres ved betaling.

Oppsigelse faste avtaler: 

Send mail til post@utviklingsfondet.no eller ring oss på tlf: 23 10 96 00 hverdager mellom kl. 09-15. Mailen bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Avtaler via Vipps faste betalinger avsluttes i Vipps-appen.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter at trekkfiler er sendt.

Angrerett:

Inngåelse av faste betalinger: Du har angrerett ved inngåelse av ordninger med faste betalinger og du kan når som helst si opp avtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både Vipps og AvtaleGiro.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner åpner Utviklingsfondet for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.

Kjøp i nettbutikken: Vanlig angrerett gjelder også ved kjøp i vår nettbutikk. Dette betyr at du har 14 virkedager på å angre på et kjøp. Kontakt oss på post@utviklingsfondet.no eller ring oss på tlf: 23 10 96 00 hverdager mellom kl. 09-15. 

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt bes kjøper kontakte oss på samme måte som over med beskrivelse av feil eller mangel. Kjøper bør kontakte organisasjonen innen to måneder ved reklamasjon.

Da symbolske gaver er å anse som donasjoner og dermed gir rett til skattefradrag, er det i utgangspunktet ikke mulig å reklamere på disse eller benytte seg av angreretten. Utviklingsfondet er åpne for bruk av skjønn i situasjoner der kjøper skulle angre seg eller eventuelt ønsker å reklamere på fysiske «fondsbevis». Kontakt oss på post@utviklingsfondet.no eller ring oss på tlf: 23 10 96 00 hverdager mellom kl. 09-15. 

Skattefradrag:

Skattefradrag gjelder ved donasjoner og kjøp av fondsbevis.  

Alle innbetalte bidrag og gaver mellom 500 kroner og 50.000 kroner til Utviklingsfondet er fradragsberettiget. Skattefradragsprosenten for inntektsåret 2020 er 22%.

For å få skattefradrag må vi ha personnummeret ditt. Dine gaver vil da bli automatisk bli innberettet til skattemyndighetene. Du kan kontakte oss på telefon tlf: 23 10 96 00 hvis du ønsker skattefradrag.

Konfliktløsing:

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt fra nettbutikken eller benyttelse av angreretten skal Utviklingsfondet imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.