Vi søker en person med gode lederegenskaper og solid erfaring fra utvikling, koordinering og gjennomføring av bistandsprosjekter. Høy arbeidskapasitet, gode kommunikasjonsevner og forståelse av lokale forhold er viktig for denne stillingen. Erfaring med å bo og jobbe i regionen vil bli vektlagt. 
 
Utviklingsfondet er en ledende aktør i arbeidet med å bekjempe sult og fattigdom. Vi har lang erfaring med klimatilpasning og bærekraftig landbruk. Vi kan tilby spennende utfordringer og meningsfulle arbeidsoppgaver, og en mulighet til å styrke fattige bønders kapasitet til å møte klimaendringene. Du vil jobbe med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer i Malawi og Oslo, og samarbeide tett med lokale partnere. 
 
Ansvars- og arbeidsoppgaver:
- Sikre god oppfølging og forvaltning av Utviklingsfondets programportefølje i Malawi og Mosambik. Dette innebærer styrking av den økonomiske forvaltningen og resuktatdokumentasjon. 
 
- Programutvikling og styrking av programmets finanseringsbase, særlig i Mosambik. Dette innebærer ferdigstilling av nye landstrategier og utvikling av nye søknader.
 
- Styrking og drift av Utviklingsfondets kontor i Lilongwe, særlig innen faglig oppfølging og økonomiforvaltning. Stillingen innebærer personalansvar for de lokalt ansatte.
 
- Styrke koordinering og samarbeidet med Utviklingsfondets kontor i Oslo ved å integrere landkontorene tettere i ulike organisasjonsprosesser og samarbeide bedre på tvers av land og avdelinger.
 
- Nettverk og påvirkningsarbeid. Vår nysatsning i Malawi innebærer tett samarbeid med andre bistandsorganisasjoner, forskermiljøet, næringsliv og myndigheter. Vi følger også opp partnere og deres påvirkningsarbeid. Som stedlig representant vil du også bidra i Utviklingsfondets påvirkningsarbeid opp mot norske myndigheter. 
 
Kvalifikasjoner: 
- Relevant høyere utdanning, eller relevant arbeidserfaring som kompenserer for manglende høyere utdanning.
- Minst fem års ledererfaring og gode lederegenskaper
- Erfaring fra og kjennskap til det norske forvaltningssystemet og andre donorer
- Erfaring fra forvaltning av bistandsprogrammer, inkludert økonomisk forvaltning
- Erfaring fra arbeid med et eller flere av Utviklingsfondets tematiske satsningsområder
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
- Portugiskkunnskaper vil veie positivt
- Arbeidserfaring fra regionen vil veie positivt
- Erfaring med og evne til å forstå og tilpasse seg lokal kontekst og forhold
- Gode kommunikasjonsevner
- Gode samarbeidsevner
 
Stillingen er et 3-års engasjement med et års prøvetid. Stillingen lønnes i henhold til Utviklingsfondets lønnsstige og offentlig regelverk, og inkluderer ikke familietillegg.
 
Kontakt
For ytterligere informasjon om stillingen kontakt:
Elin Cecilie Ranum, leder av programavdelingen, telefon 9622 9600, elin@utviklingsfondet.no
 
eller
 
Jan Thomas Odegard, daglig leder, telefon 4149 4044, jan.thomas@utviklingsfondet.no
 
Send CV og søknad til anne-ma@utviklingsfondet.no innen 18. august 2019