I Nepal jobber vi for å styrke mennesker på landsbygdas matsikkerhet og kapasitet til å møte klimaendringene i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner. Du brenner for å styrke rettighetene til marginaliserte grupper, og har god kjennskap til Nepal og utfordringene mennesker på landsbygda står overfor. Du er vant til å bruke engelsk som arbeidsspråk, har solid erfaring fra forvaltning av lignende programmer og har kunnskap om noen av våre arbeidsområder (klimatilpasning, bærekraftig landbruk, inkludering og likestilling, organisering og deltakelse i lokal demokratibygging).    

Du jobber fra Oslo og vil ha ansvar for å sikre at programmet forvaltes på en god og forsvarlig måte. Du vil jobbe med engasjerte kollegaer i Oslo, og ikke minst med vår lokale koordinator i Nepal og våre dyktige partnerorganisasjoner. Stillingen innebærer tett dialog med partnere, rådgivning og støtte i utvikling og gjennomføring av programmet. I denne stillingen får du også mulighet til å videreutvikle og styrke vår satsing i Nepal.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innenfor samfunnsvitenskap, naturfag eller andre relevante fagområder
 • Dokumentert erfaring fra programforvaltning, inkludert resultatbasert forvaltning og budsjettansvar
 • God kjennskap til Nepal
 • Erfaring fra og kunnskap om et eller flere av Utviklingsfondet tematiske satsningsområder
 • Erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • Kjennskap til Utviklingsfondets øvrige programland og tematiske satsningsområder er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og resultatorientert
 • Vant til å jobbe med tidsfrister
 • Gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig
 • Evne til å sette deg inn i nye fagfelt
 • Dedikert og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner

Du må regne med noe reisevirksomhet. Stillingen er fast, og plassert i Utviklingsfondets programavdeling. Stillingen lønnes etter Utviklingsfondets interne lønnsstige.

Utviklingsfondet er den ledende norske organisasjonen i arbeidet med klimatilpasning og matsikkerhet på landsbygda. Vi bygger arbeidet vårt på mer enn førti års erfaring, der bærekraftig forvaltning av naturressurser, bærekraftig landbruk og styrking av lokale organisasjoner står i sentrum.

Søknad og CV sendes til anne-ma@utviklingsfondet.no innen 24. oktober 2021

Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med:
Elin Cecilie Ranum, Programsjef elin@utviklingsfondet.no +47 9622 9600