Utviklingsfondet er en ledende norsk organisasjon i arbeidet med å bekjempe sult. Vi jobber for at fattige småbønder skal klare å produsere nok mat i møte med klimaendringer. Utviklingsfondet har kontorer i Etiopia, Malawi og Somalia. Kontoret i Oslo er avhengig av å arbeide tett med disse, for å være i forkant av behov innenfor økonomiske og administrative oppgaver for å sikre god oppfølging og forvaltning.
 
Vi tilbyr en fast fulltidsstilling med spennende arbeidsoppgaver, dyktige kollegaer i Oslo og i våre programland, og gode muligheter for å påvirke måten organisasjonen arbeider på. Stillingen er tilknyttet Utviklingsfondets økonomi og HR avdeling.
 
Ansvarsområder: 
Økonomirådgiveren vil være med og styrke Utviklingsfondet sitt arbeid med oppfølging av samarbeidspartnere og Utviklingsfondets lokale kontorer i tett samarbeid med andre avdelinger, inkludert kapasitetsbygging innenfor identifiserte områder. Andre viktige oppgaver vil være å bidra i gjennomføring og utvikling av organisasjonens økonomiske arbeid innenfor budsjett, lønnsarbeid og periodeavslutninger, samt årsoppgjør og rapporteringsarbeid. 
 
Ønskede kvalifikasjoner: 
Relevant høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende høyere utdanning.  
Erfaring fra økonomisk og administrativ kontroll av utviklingsprogrammer, oppfølging av lokale samarbeidspartnere og samarbeid med landkontorer
Erfaring i bruk av administrative programmer
Solid IT - kompetanse
Kunnskap og erfaring fra lønnsarbeid
God skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk.
 
Spanskkunnskaper vil vektlegges
 
Personlige egenskaper:
Systematisk og resultatorientert
Vant til å jobbe med tidsfrister
Gode samarbeidsevner
Dedikert og engasjert
Gode kommunikasjonsevner 
 
Noe reisevirksomhet må påregnes. 
Stillingen lønnes etter Utviklingsfondets interne lønnsstige.
 
Søknad og CV sendes til anne-ma@utviklingsfondet.no innen 18.08.2019
 
Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med: 
 
Anne-Ma Brevig, leder økonomi og HR anne-ma@utviklingsfondet.no +47 415 23 654