I forbindelse med Verdens matdag den 16. oktober advarer Utviklingsfondet mot det enorme landranet som nå foregår, spesielt i Afrika.

Positive reformer i FN

Utviklingsfondets informasjonssjef, Andrew Kroglund, var til stede under deler av møtet i Komiteen for verdens matsikkerhet og det forberedende møtet for frivillige organisasjoner og sosiale bevegelser og oppsumerer møtene slik:

– Reformen som nå skjer i FNs arbeid med matsikkerhet og ernæring, er svært positivt og lovende. Ikke minst er jeg imponert over hvordan organisasjonene for bønder, fiskere og urfolk sammen med frivillige organisasjoner arbeider med å utvikle politikk og tiltak for å bekjempe sult og feilernæring, og med å påvirke regjeringene og internasjonale institusjoner. Et av de viktigste tiltakene for å bekjempe sult er å bidra til å styrke organisasjonene til småbønder og andre småskala matprodusenter. Utviklingsfondet forventer at den norske regjeringen følger opp tidligere vedtak fra Stortinget om å prioritere dette i utviklingssamarbeidet, sier Kroglund.

Uakseptabelt

– Det er gledelig at antall mennesker som sulter har gått noe ned det siste året, men det er totalt uakseptabelt at ca 925 millioner mennesker sulter i en verden der det er nok mat til at alle kan få oppfylt den grunnleggende menneskeretten til nok og sunn mat, sier Aksel Nærstad, seniorrådgiver i Utviklingsfondet som er tilstede under møtet i FNs komité for verdens matsikkerhet i Roma.

– Det skjer viktige positive ting i arbeidet for å bekjempe sult og feilernæring, men samtidig kan situasjonen bli dramatisk forverret for hundrevis av millioner mennesker på grunn av enorme  landran og noen få storselskapers patentrettigheter og makt, sier Nærstad. 

Nærstad peker videre på at det er nødvendig å forsvare bøndenes frie bruk av frø og deres rett til bruk av jord.  Jorda som storselskaper og utenlandske regjeringer legger under seg i Afrika er i bruk av pastoralister og småbønder. Om det finnes jord som ikke er i bruk, bør den fordeles til jordløse og bønder med lite jord i stedet for å leies i ut til stordrift for produksjon av biodrivstoff og mat for eksport.

Pressekontakt:       Andrew P. Kroglund, Informasjonssjef – mobil: 95139725        
Aksel Nærstad, Seniorrådgiver – mobil:  48258285