Flertallet av verdens fattige, og flertallet av de som sulter og lider av underernæring, er knyttet til landbruket i utviklingsland. For å skape utvikling er det helt vesentlig å satse på mer og bedre matproduksjon. I 2013 gikk 2,8 % av norsk bistand til landbruket. Denne andelen må økes for å skape en bærekraftig utvikling.

-          Vi savner et tydelig signal fra Regjeringen om at de vil videreføre forrige regjerings opptrapping av landbruksbistanden, sier Utviklingsfondets leder Kari Helene Partapuoli.

En økt satsning på landbruk og matproduksjon er nødvendig for å skape flere arbeidsplasser i utviklingsland. Verdiskaping i landbruket vil føre til at flere foreldre har råd til å sende barna sine på skole. Sunn mat er en forutsetning for at barn skal få noe ut av skoledagen og legger grunnlaget for god helse.

Klimaendringene rammer allerede fattige småbønder hardt. Matproduksjonen på landsbygda i fattige land er truet. I mange utviklingsland gir stadig nye bønder opp å leve av matproduksjon på landsbygda og flytter isteden til byene. Dette gjør at utfordringen med å skaffe nok mat til alle blir enda større. Produktiviteten i landbruket må opp.

Kontakt:
Kari Helene Partapuoli, mobil: 900 27 421, e-post: kari.helene@utviklingsfondet.no

Pressebilder: http://www.utviklingsfondet.no/om-oss/presse/pressebilder/