– Vi trenger rammebetingelser som gjør at fattige land vet de får støtte til å dempe virkningene av klimaendringene som kommer. Dette kan bety bære eller briste for utfallet i København, sier Ulland, daglig leder i Utviklingsfondet.

– Bangladesh har i dag annonsert at de krever 15 prosent av et framtidig klimatilpasningsfond, før det i det hele tatt er klart hvor mye penger som vil bli bevilget eller hvordan et slikt fond vil virke. Det viser hvor viktig det blir å få rammeverket for et slikt fond på plass i løpet av de neste fjorten dagene, sier Gitte Motzfeldt, klimaansvarlig i Utviklingsfondet. (se http://www.cop15.dk)

– Vi vet at utviklingsland allerede i dag merker følgende av klimaendringene, og behovet for å tilpasse seg negative konsekvenser vil øke i mange år framover. Støtte til klimatilpasning er like viktig for et godt resultat som utslippskutt, sier Motzfeldt.

Norges forhandlingsleder har uttalt at Norge vil arbeide for bevaring av regnskog og finansiering av utslippsreduksjoner i utviklingsland. (NRK Dagsrevyen 7. des)

– Dette er bra, men ikke godt nok. De rike landenes manglende vilje til å gi konkrete og bindende løfter for langsiktig klimatilpasning har stor betydning for forhandlingene om en ny klimaavtale, sier Gitte Motzfeldt, klimaansvarlig i Utviklingsfondet.

Kontakt: Knut Harald Ulland, daglig leder: 95 15 28 35
Gitte Motzfeldt, politisk rådgiver – klima: 23 10 95 71
Andrew P. Kroglund, informasjonssjef: 95 13 97 25