”Det er  ti år siden denne forhandlingsrunden i WTO-startet.  ’Jubileet’  bør markeres med at forhandlingene også formelt stoppes, og at det startes forhandlinger om helt nye internasjonale handelsavtaler,” sier Aksel Nærstad, rådgiver i Utviklingsfondet og leder av Handelskampanjen i en kommentar.

Temaet for foredraget til Pascal Lamy på møtet i Oslo som var arrangert av den norske avdelingen av International Chamber of Comerce, var  ”WTO - STATUS AND CHALLENGES IN A CHANGING WORLD”.  Lamy sa at WTO-regelverket måtte oppdateres etter realitetene, og nevnte bl.a. klimaproblemene og mangelnde matsikkerhet. Hans svar på det var  imidlertid å gå videre på samme kurs med ytterligere liberalisering av verdenshandelen.

” Forhandlingene om ytterligere markedsliberalisering var allerede upassende da de ble lansert i 2001, men burde i dag være fullstendig uaktuelt. Den markedsliberalistiske politikken og beskyttelsen av storselskapene som fremmes gjennom WTO, har bidratt sterkt til å skape matkrise, finanskrise, økonomisk krise og ytterligere energiutfordringer. Klimaendringene og andre alvorlige miljøproblemer som truer hele vårt eksistensgrunnlag, må også tas med i diskusjonene om verdenshandelen.  Det kjøres nå etter et gammelt kart som ikke stemte med terrenget da det ble laget, og som nå er enda mer misvisende. Det er behov for helt nye internasjonale handelsavtaler. De må ha som utgangspunkt hvordan verdenshandelen kan bidra til å utrydde fattigdom, sikre miljøet og gi folk flest gode liv, ikke hva som gir størsts mulig fortjeneste for storselskaper, ” sier Aksel Nærstad.

WTO annonserte tidlig i år nok en gang intensjoner om en akselerert tidsplan for forhandlingene denne våren. Den såkalte ”Doha-runden” i WTO  har kollapset minst tre ganger siden lanseringen i 2001. Nå tyder alt på at de blir ”lagt på is” i minst to år. 

Aksel Nærstad, mener det er lite sannsynlig at de pågående WTO-forhandlingene vil komme særlig videre før i 2013.

”Det er først og fremst USAs krav om drastiske kutt i Kinas beskyttelse av eget næringsliv som gjør at situasjonen i WTO-forhandlingene nå er helt fastlåst, men det er også mange andre  spørsmål det står strid om. Kina har ikke spesielt viktige krav til USA innenfor de pågående forhandlingen i WTO, og derfor lite å tape ved at de ikke gir etter for USAs krav.  Den politiske situasjonen i  USA gjør at president Obama ikke kan få en ny WTO-avtale gjennom Kongressen uten at den er ekstrem god for næringslivet i USA – så god at republikanerne ikke kan stoppe den uten å tape støtte. I 2012 er det  presidentvalg i USA da er det helt usannsynlig at USA vil moderere sine krav til Kina. Toppledelsen i Kina vil også bli endret i 2012, så WTO-forhandlerne i Genève kan sannsynligvis se fram til to rolige år,” sier Nærstad.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre, har nylig sammen med flere andre WTO-medlemmer, signert et åpent brev til WTO der avsenderne sier seg villige til å vise fleksibilitet for å få til en ambisiøs avslutning på forhandlingene. Handelskampanjen ber nå regjeringen om å innse at ti år med forhandlinger er nok, og at arbeidet med et nytt mandat i WTO må begynne.