I den norske debatten fremstilles landbruk ofte som noe traust og kjedelig, og bonden som produserer maten verdsettes ofte ikke. Med Superbonde-kampanjen ønsker vi å vise at småbønder over hele verden er stolte over det de gjør og at de er med på å skape et bærekraftig landbruk for mennesker og miljø.  

Småbøndene i utviklingsland merker klimaendringene godt på kroppen. Uforutsigbare regntider og voldsom tørke kan ødelegge livsvilkårene for småbonden. For å bekjempe sult og fattigdom og for å sikre en bærekraftig matproduksjon i fremtiden er det derfor helt avgjørende med en satsning på småbøndene verden over.

Med de riktige dyrkningsteknikkene kan bønder som driver i liten skala få økte avlinger og å produsere mat på en miljøvennlig måte. Det blir mer mat og mindre forurensing.  

-          Vi ser at avlingene øker og at bonden blir bedre rustet i møtet med klimaendringene ved å bruke bærekraftige metoder, sier Utviklingsfondets leder Kari Helene Partapuoli.

På verdens matdag går startskuddet for Utviklingsfondet og Spires årlige kampanje. I år handler det om hvordan maten vår skal produseres i en verden som preges av dramatiske klimaendringer og befolkningsvekst.

Kampanjeaktiviteter:

  • Lansering av kampanjen på MatBeat 16.oktober klokken 19.00 på Blå, Oslo.
  • Fotoutstilling utenfor Mathallen og på Rådhusplassen.
  • Kortfilm om Superbonden.
  • Stand på Bondens Marked 19. oktober, Birkelunden
  • Rapportlansering: Bærekraftig landbruk for mennesker og miljø, 23. oktober, Mathallen, Oslo.
  • Mat for framtiden, fagseminar 8. november på Håndverkeren, Oslo.

Pressekontakt:

Kari Helene Partapuoli, Daglig leder
Mobil: 900 27 421
E-post: kari.helene@utviklingsfondet.no

Om Utviklingsfondet:

Utviklingsfondet har omkring 60 prosjekter rettet mot fattige småbønder i Etiopia, Somalia, Malawi, Nepal og Mellom Amerika. I prosjektene våre jobber vi med klimarobuste og bærekraftige landbruksmetoder.