Utviklingsfondet hilser velkommen FAOs (FNs mat og landbruksorganisasjon) ferske rapport om Status på verdens plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk. Det er hele 12 år siden første rapport om tema ble lansert, og rapporten understreker viktigheten av forhandlingene i Konvensjonen for biologisk mangfold som foregår i Japan i disse dager.
 
– Den nye FN-rapporten underbygger betydningen av Utviklingsfondets arbeid med biologisk mangfold og vårt krav om et betydelig løft i norsk landbruksbistand, fra dagens 3% til 10% i løpet av tre år, sier Andrew P. Kroglund, Informasjonssjef i Utviklingsfondet.

– Rapporten bekrefter at det genetiske mangfoldet av matplanter og deres «ville slektninger» er sterkt truet. Dette truer fremtidig matsikkerhet, fordi bønder over hele verden er avhengige av et stort genetisk mangfold for å kunne foredle nye og robuste sorter av matplanter, sier Kroglund..
 
Dette er kanskje det viktigste budskapet i den andre rapport om tilstanden i verdens plantegenetiske ressurser for mat og landbruk, lansert den 26. oktober av FAO.
 
– I Naturmangfoldåret 2010 er denne rapporten en av flere varsler om at verden trenger en spesiell innsats for ikke bare å bevare, men også aktivt å bruke mangfoldet, sier Kroglund.
 
Den 350-sider lange rapporten, som dekker alt fra genbanksamlinger til virkningene av klimaendringer på frømangfoldet, er den definitive helsesjekk på hva som blir gjort for å beskytte det biologiske mangfoldet i mat og landbruksavlinger.

– Tapet av biologisk mangfold vil ha stor innvirkning på muligheten vi har til å brødfø oss selv i framtiden. Dette gjelder alle ni milliarder mennesker som vi vil være i år 2050, sier Kroglund.

– Matplantene våre har tusenvis av ville slektninger som fortsatt trenger å bli studert og dokumentert. Framtidens jordbruk står overfor en rekke klimatiske utfordringer, og vi må utforske det genetiske mangfoldet for å finne egenskaper som vil gjøre matplanter i stand til å motstå varme, tørke, saltholdighet, flom og skadedyr, sier Kroglund. Han peker på at dette vil være avgjørende når vi krysser oss fram til nye sorter i for å tilpasse seg klimaendringer. Mye av denne kunnskapen har vanlige småbønder.

Den globale matsituasjonen er stor overfor store utfordringer. Biodrivstoff konkurrerer med matproduksjon om knappe vannressurser og landområder og 925 millioner mennesker sulter. Enkelte medier har høsten 2010 varslet om en mulig ny matkrise på grunn av økte priser på hvete. FAO anslår 75 prosent av sortsmangfoldet gikk tapt mellom 1900 og 2000. De spår at så mye som 22 prosent av de ville slektninger av dagens viktige matplanter, som peanøtt, potet og bønner vil forsvinne etter 2055 på grunn av klimaendringene.

– Mot denne bakgrunn blir det ekstremt viktig at norsk bistand tar inn over seg at nivået på landbruksbistanden må økes betydelig, sier Kroglund. Utviklingsfondet hadde den 25. oktober møte med Utenrikskomiteen og krevde der at norsk landbruksbistand de neste tre årene går fra dagens 3% til 10%. Da vil Norge ta FAOs rapport på alvor, ifølge Kroglund.
 
Kilder:
World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture report
http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/PGR/SoW2/Second_Report_SOWPGR-2.pdf

A Viable Food Future, rapport fra Utviklingsfondet September 2010:
http://www.utviklingsfondet.no/viablefoodfuture

Kontakt:
Andrew P. Kroglund, Informasjonssjef i Utviklingsfondet: 95139725
I Nagoya: Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet: 41123404

Kilder:
World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

A Viable Food Future, rapport fra Utviklingsfondet September 2010: