I går annonserte Norge at 1 million dollar av regnskogsmidlene skal gå til å stoppe ulovlig hogst i Madagaskar.

– Dette er et godt eksempel på hvordan klimatiltak og tiltak for å sikre naturens mangfold kan gå hånd i hånd, sier Andrew P. Kroglund, informasjonssjef i Utviklingsfondet.

Det anslås at tiltak for å bekjempe ulovlig hogst har redusert klimagassutslipp med rundt en milliard tonn det siste tiåret. Global handel med tropisk tømmer forsetter å true de verdifulle skogene. Kina er hovedimportør av tropisk tømmer fra Madagaskar, som blir brukt til å lage luksusmøbler.  Kina er derfor blant landene som jobber mot at FNs naturtoppmøte vedtar sterke koblinger mellom klimatiltak og bevaring av natur. Land som ønsker å motta bidrag til skogbevaring fra blant annet Norge for å redusere klimautslipp, ønsker å bruke disse pengene så fritt som mulig.
 
Utviklingsfondet, WWF og Norges Naturvernforbund er glad for initiativet, men påpeker imidlertid at de norske regnskogsmilliardene gir Norge et enormt ansvar.

– Norske myndigheter må sikre at milliardene vi bruker på å redde verdens regnskoger ikke går til plantasjer, men til faktisk bevaring av naturlig skog og til å sikre rettighetene til lokalbefolkningen som bor der, sier Jan Thomas Odegard, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.

– Dette må være Norges ultimatum i forhandlingene! sier Odegard.

Mulighet for handling er nå!
Representanter fra nærmest alle verdens land har jobbet i snart to uker i strekk med å stake ut kursen for bevaring av verdens naturmangfold for fremtiden. 60 % av jordens økosystemer er ødelagt i løpet av de siste 50 årene og hver dag forsvinner om lag 50 arter. Naturtoppmøtet i Japan er derfor en kritisk milepæl for å stoppe tapet av naturmangfold.

– Tiden for å handle er nå, om ti år kan det være for sent å snu, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF-Norge.

Pressekontakter:
Jan Thomas Odegard, Norges Naturvernforbund, mobil: 41 49 40 44
Andrew P. Kroglund, Utviklingsfondet, mobil: 95 13 97 25
Rasmus Hannson, WWF-Norge, mobil: 90 68 63 13

Norske miljø- og utviklingsorganisasjoner samarbeider under det pågående naturtoppmøtet. Felles posisjoner er utarbeidet:

Informasjon om konvensjonen for biologisk mangfold og 2010-målet
Konvensjonen om biologisk mangfold (Convention on Biological Diversity, CBD) ble undertegnet av 150 regjeringssjefer i Rio i 1992. Konvensjonen skal bidra til en bærekraftig utvikling ved at det biologiske mangfoldet ivaretas. I dag har 193 land ratifisert den internasjonale avtalen.
Konvensjonen anerkjenner at biologisk mangfold dreier seg om mer enn planter, dyr og mikroorganismer. Det dreier seg også om mennesker og vårt behov for matsikkerhet, medisiner, frisk luft og rent vann, og et rent og sunt miljø å leve i.

Målet med konvensjonen er å bidra til:
•    bevaring av det biologiske mangfoldet
•    bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet og
•    rettferdig fordeling av fordelene ved utnyttelse av genetiske ressurser, inkludert tilgang til genetiske ressurser og overføring av relevant teknologi.
I 2002 ble landene enige om å redusere tapet av naturens mangfold betydelig innen 2010. De europeiske landene, inkludert Norge, gikk til og med enda lenger og lovet å stoppe tapet.  Men i FNs naturmangfoldår 2010 er det ikke ett eneste land som kan vise til at målet er nådd.