Det er opprettet midlertidige leire for de over 200.000 som er fordrevet fra hjemmene sine. Over 50 mennesker skal så langt ha måttet bøte med livet og 153 er savnet. Regjeringen i Malawi ber nå det internasjonale samfunnet om hjelp!

Malawi er et av verdens fattigste land. De aller fleste er direkte eller indirekte avhengig av selvbergingsjordbruk. Småbøndene i Malawi hadde nettopp sådd og maisen hadde begynt å vokse seg stor. Store deler av avlingene og dermed livsgrunnlaget er nå skylt vekk. Selv uten flom er det mangel på mat i Malawi og i 2014 mottok mellom 1,5 og 2 millioner mennesker i landet matvarehjelp fra Verdens matvareprogram.

- Malawi befinner seg nå i en kritisk situasjon og det er fare for matmangel og i verste fall en sultkatastrofe, sier Kari Helene Partapuoli, leder Utviklingsfondet.

Klimaendringene har lenge vært merkbare for landets mange småbønder. Regntidene har blitt mer uregelmessige og det har blitt mer ekstremvær. Fattige småbønder med ineffektive dyrkningsmetoder og lite dyrkbar jord er spesielt sårbare i møtet med klimaendringene. Utviklingsfondet jobber, sammen med lokale partnere, med klimasmarte dyrkningsmetoder for fattige småbønder i Malawi. Mer effektive dyrkningsmetoder gjør bøndene bedre rustet i møtet med klimaendringene, men i møtet med en tusenårsflom er ikke dette nok.

Malawi mangler grunnleggende infrastruktur for å kunne håndtere slike katastrofer. De mest utsatte områdene for flommen er i sør, men hele landet er berørt av flommen. Det er mangel på medisiner, strøm og mat, og en av hovedveiene som forbinder nord og sør i landet er rast ut flere steder og er praktisk talt ufremkommelig. 

Verdenssamfunnet må hjelpe Malawi gjennom denne akutte krisen, men mer enn det må verdens ledere nå jobbe målrettet mot en klimaavtale i Paris senere i år. Menneskeskapte klimaendringer kan gi ekstremvær som Malawi opplever nå flere steder i verden, som igjen kan føre til sultkatastrofer.

- Verdenssamfunnet og Norge må i felleskap arbeide for en forpliktende klimaavtale og for at klimatilpasningstiltak settes høyt på agendaen, sier Kari Helene Partapuoli.

Pressekontakt:

Kari Helene Partapuoli, leder Utviklingsfondet og Victor Katchika-Jere, Programkoordinator, Utviklingsfondets kontor i Malawi

Mobil: 900 27 421
E-post: kari.helene@utviklingsfondet.no