Rundt 805 millioner mennesker, eller en av ni, sulter ifølge en FN-rapport lansert 16. september.

State of Food Insecurity in the World (SOFI 2014) bekrefter en positiv trend. Det siste tiåret har antall sultende i verden blitt redusert med over 100 millioner. Siden 1990-92 har antallet blitt redusert med over 200 millioner. Rapporten publiseres årlig av FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO), Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) og Verdens Matvareprogram (WFP).

Det er innenfor rekkevidde å nå tusenårsmålet om å redusere andelen underernærte innen 2015 dersom de rette tiltakene settes inn nå, står det i rapporten. Så langt har 63 utviklingsland nådd tusenårsmålet og ytterligere seks kan komme til å nå det innen utgangen av 2015.

Ikke alle er med på den positive utviklingen

Til tross for at utviklingen samlet sett er svært positiv er det noen regioner som henger etter. I Afrika sør for Sahara er fortsatt mer enn en av fire kronisk underernærte, mens det i Asia er flest underernærte totalt - 526 millioner mennesker.

Latin-Amerika og Karibien har hatt de største forbedringene av matsikkerheten.

Malawi er ett av åtte case studier i årets rapport og kan fungere som et eksempel på hvor store utfordringer vi står overfor. Malawi har, med en stor satsing på maisproduksjon, nådd tusenårsmålet om å halvere andelen som sulter. Men fortatt er 50% av barna under fem år kortere enn de skulle vært - en vanlig følge av underernæring - og 12.8% av de minste barna er undervektige.

Utviklingsfondet har et stort program for å sikre bedre matforsyning i Malawi.
- Vi gir bøndene opplæring og ressurser som gjør dem i stand til å produsere mer mat, uten av de forringer naturressursene, sier Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

Satsing på landbruk er en av de mest effektive virkemidlene for å redusere global fattigdom, ifølge Verdensbanken. Utviklingsfondets og andre prosjekter viser at det er mulig å produsere nok mat.

Matforsyning i en verden med befolkningsvekst og klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, her må Norge kjenne sin besøkelsestid og bevilge mer penger i kampen mot sult.

Sult er mer enn en tom mage. En person som sulter vil ha problemer med  å konsentrere seg og blir mindre initiativrik. Dermed har man ikke krefter og overskudd til å prioritere utdanning eller langsiktig innsats for å forbedre sin situasjon.

Den kroniske underernæringen er en pågående krise som rammer flere hundre millioner mennesker. Men det er en krise vi kan forhindre med målrettet satsning på bærekraftig matproduksjon.

Pressekontakt i Utviklingsfondet: Kari Helene Partapuoli, daglig leder
90 02 74 21 / kari.helene@utviklingsfondet.no
Pressebilde: http://www.utviklingsfondet.no/om-oss/presse/pressebilder

Les mer om de nye tallene hos FAO: http://www.fao.org/news/story/en/item/243839/icode/