Utviklingsfondet

– Såfrøselskapene må dele godene

Thursday 15.08. 2013 15. August 2013

I en fersk juridisk uttalelse, bestilt av Utviklingsfondet og sveitsiske Berne Declaration, foreslås det konkrete endringer av det multilaterale systemet for å sikre rettferdig fordeling av godene ved bruken av genetiske ressurser i landbruket.

>

Tyskland forbyr patentering av planter og dyr fra vanlig avl- og foredling

Monday 01.07. 2013 1. July 2013

Parlamentet i Tyskland vedtok 27. juni endringer i den tyske patentloven og forbyr patent på planter og dyr som stammer fra konvensjonell eller vanlig avl- og foredling. Endringen kom etter et krav fra mange sivilsamfunnsorganisasjoner inkludert bønder som har bedt om innstramminger fordi de har fryktet en bølge av patenter på planter og dyr. EU-parlamentet vedtok i mai i fjor resolusjoner om at planter og dyr som stammer fra vanlig planteforedling og dyreavl, og produkter av dette, ikke bør patenteres.

>

Fra antirasisme til miljø og utvikling

Tuesday 25.06. 2013 25. June 2013

Kari Helene Partapuoli er ansatt som daglig leder i Utviklingsfondet. Partapuoli er 42 år, utdannet sosialantropolog og har solid leder- og organisasjonserfaring. Hun kommer fra stillingen som leder av Antirasistisk Senter.

>

Genetically modified salmon - a fast growing hype

Tuesday 29.01. 2013 29. January 2013

The U.S. government may be about to approve genetically modified (GM) salmon from the company AquaBounty. If the salmon is allowed, it will become the first genetically modified animal heading for our dinner plates.

>

Heikki Holmås viser at han tørr å få jord under neglene

Monday 08.10. 2012 8. October 2012

- Utviklingsfondet vil gi ros til regjeringen og Heikki Holmås for et godt bistandsbudsjett. I en tid hvor mange land fryser eller reduserer sine utviklingsbudsjetter, viser Norge vei, sier informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund.

>

GMO påvirker hele samfunnet

Friday 05.10. 2012 5. October 2012

FN-møtet om biosikkerhet vedtok i dag behovet for videre utredninger om samfunnsmessige konsekvenser av genmodifiserte organismer (GMO). Utviklingsfondet er glad for framskrittet på dette feltet.

>

Rio+20: Ikke et vendepunkt, men noen positive signaler

Friday 22.06. 2012 22. June 2012

Er Rio+20 bare tropisk tristesse? Sluttdokumentet fra FNs konferanse i Rio er som forventet: Ikke særlig bra. Men det finnes ting å bygge videre på. Nå må Norge gjøre en jobb på hjemmebane for å fylle på med konkrete tiltak. 

>