Utviklingsfondet

- Utslippskutt er ikke nok, sats på klimatilpasning

Tuesday 30.03. 2010 30. March 2010

– Ambisiøse mål for utslippskutt er nødvendig, men ikke nok. En bindende klimaavtale som tar klimatilpasning på alvor er like viktig som utslippskutt og finansiering av utslippsreduksjoner i utviklingsland, sier Knut Harald Ulland i Utviklingsfondet.

>

Frø må lages, ikke bare lagres

Wednesday 20.02. 2008 20. February 2008

Den 26. februar åpnes formelt det globale frøhvelvet på Svalbard. Av alle prominente gjester er uten tvil risbonden Eulogio Sasi (aka Tay Gipo) fra Filippinene den viktigste. Den beste måten å bevare såfrø på er gjennom aktiv bruk og videreutvikling.

>