Utviklingsfondets kjerneverdier ‒ bærekraft, solidaritet, rettferdighet og deltakelse ‒ skal reflekteres i arbeidet vårt.

Bærekraft: Utviklingsfondet arbeider utifra prinsippet om bærekraftig utvikling, og vårt arbeid skal bidra til å bedre livsgrunnlaget for dagens og fremtidens generasjoner miljømessig, økonomisk og sosialt.

Solidaritet: Utviklingsfondet arbeider utifra et grunnprinsipp om solidaritet med fattige i utviklingsland.

Rettferdighet: Utviklingsfondet arbeider for en rettferdig verden med grunnlag i menneskerettighetene, likestilling og demokratiske prinsipper.

Deltakelse: Utviklingsfondet arbeider for økt deltakelse for fattige i utviklingsland i prosesser som angår deres liv.