Utviklingsfondets styre velges på Utviklingsfondets årsmøte, i henhold til organisasjonens vedtekter. Styret rapporterer til årsmøtet og er Utviklingsfondets bestemmende, rådgivende og samordnende organ. Styret avholder vanligvis åtte styremøter i året.

Styrets sammensetning 2021-2022:


Styreleder
Dag Hareide, tlf: 93 22 46 92

Styremedlemmer

Idunn Myklebust, nestleder
Stein Bie
Kjersti Aass
Lars Fredrik Stuve
Siri O. Kvalø (ansatterepresentant)
Julie Rødje (Spire, Utviklingsfondets ungdom)

Varamedlemmer

Udaya Sekhar Nagothu
Evelyn Gulbrandsen Hoen
Siv Helen Strømland (ansatterepresentants vara)

Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av august. Alle medlemmer som har betalt minimumsbeløpet foregående år har stemmerett. Reglene rundt årsmøtet er beskrevet mer i detalj i Utviklingsfondets vedtekter. Valgkomiteen frem mot årsmøtet i 2022 er Hildegunn Gjengedal (leder), Vegard Bye og Steffen Kallbekken.

Utviklingsfondets årsmeldinger kan lastes ned her.