Noen høydepunkter i Utviklingsfondets historie

 

1978: 6.mars blir Utviklingsfondet formelt stiftet og vedtar å støtte Dominique Pire stiftelsens fredsøy i Mali. Initiativtakere er medlemmer av Framtiden i våre hender med Olav Benestad i spissen. Kjernen i Utviklingsfondets arbeid er hjelp til selvhjelp. Prosjektene bygger på at utvikling må være tilpasset lokale forhold og skje på de fattiges premisset.

1980: Utviklingsfondet støtter prosjekter i Indonesia, India, Pakistan og Portugal.

1982: Nepal og Etiopia blir nye prosjektland. Fokuset er samfunnsutvikling på landsbygda med forskjellige tiltak for å gi fattige mennesker nye og bedre fremtidsmuligheter

1984: Utviklingsfondet starter prosjekter på Sri Lanka.

1985: Bob Geldolfs engasjement i forbindelse med tørkekatastrofen på Afrikas Horn, gir startskuddet til Utviklingsfondets samarbeid med “Forente artister” i Norge. Inntekter fra platen “Sammen for Livet”, oppmerksomheten rundt “Live Aid/ Band Aid” og penger fra “Rock on the Dock-konserten” gir Utviklingsfondet en ny giv.

Deltar samme år i NRK’s TV-kampanje, “ Ungdomskampanjen”, sammen med en rekke ungdomsorganisasjoner. Utviklingsfondet firedobler omsetningen i forhold til året før.

1989: Utviklingsfondet knytter alle samarbeidsorganisasjonene i Asia sammen i et eget nettverk for bedre utnyttelse av ressurser og kunnskaper, slik at partnerorganisasjonene lærer av hverandre. Utviklingsfondet mottar midler fra TV-kampanjen “Kvinner i den 3. verden”.

1990: Starter som første norske organisasjon systematisk arbeid med frømangfold og bringer dette opp på politisk nivå, via samarbeid med filippinske SEARICE.

1991: Sammen med andre norske bistandsorganisasjoner organiserer Utviklingsfondet en av de første flylastene med nødhjelp til et fritt Eritrea.

1992: Gjennomfører Operasjon Dagsverk for første gang, sammen med Norsk Folkehjelp, SAIH og Regnskogfondet.

1994: Utviklingsfondet inngår rammeavtale med Norad og har mer enn 30 prosjekter.
For første gang møtes alle samarbeidspartnerne på et seminar i Oslo. Utviklingsfondets eget globale nettverk blir dannet for utveksling av erfaringer, kunnskaper og samarbeid på tvers av land, regioner og verdensdeler.

1995: En omvendt evaluering gjennomføres. Samarbeidspartnerne evaluerer Utviklingsfondet. Det er et klart brudd med den etablerte oppfatningen om donor/mottakerforhold, - og det gjenspeiler Utviklingsfondets samarbeidsmodell med sine partnere, - basert på gjensidig respekt, samarbeid og tillit.

1996: Utviklingsfondet blir sammen med fire andre organisasjoner i Norge tildelt TV-aksjonen “Miljø for Livet”.

Deltar aktivt i arbeidet med World Food Summit som ble arrangert av FN, og representerer norske frivillige organisasjoner i den norske delegasjonen.

1997: Tar initiativ til oppstarten av Tørrlandskoordineringsgruppen (TKG) som jobber med forskning og kapasitetsbygging rundt tema som handler om tørrlandsområdene i Afrika.

1998: Utviklingsfondet feirer sine 20 år.

2000: Utviklingsfondet øker innsatsen på biologisk mangfold og starter arbeidet for fullt med tre regionale nettverk: i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

2001: Deltar på det første World Social Forum i Brasil og leder arbeidet med den første Globaliseringskonferansen i Norge.

2002: Utviklingsfondet er med i den offisielle norske delegasjonen til verdenstoppmøtet for bærekraftig utvikling i Johannesburg – Verdens mattoppmøte – fem år etter.» (WSSD). Er blitt en anerkjent aktør i globaliseringsdebatten og sitter i den norske delegasjonen til “Verdens mattoppmøte – fem år etter.”

2003: Utviklingsfondet feirer 25 år, og blir tildelt Operasjon Dagsverk til inntekt for krigsrammet ungdom på Sri Lanka. Spire, Utviklingsfondets ungdom, opprettes som følge av dette.

Malawi blir nytt prosjektland. De andre prosjektlandene er Etiopia, Nepal og Sri Lanka. Arbeidet er nå organisert i fire fagprogrammer: Tørrland, Biologisk mangfold, Sivilt samfunn og Matsikkerhet.

2004: Er med på å grunnlegge nettverket Handelskampanjen som jobber for et internasjonalt handelsregelverk som støtter og beskytter verdens fattige land og folk.

2005: Tsunamien rammer blant annet Sri Lanka i romjulen 2004 og blir Utviklingsfondets hovedsatsing dette året. Lanserer Kystaksjonen for tsunamiofrene, som får ros av blant andre Norad og FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO.

2006: Ny storsatsing på biologisk mangfold i jordbruket. Arbeidet løftes på politisk nivå, for å sikre bønders rettigheter til bruk, bevaring og utvikling av såfrø.

2007: Utviklingsfondet etablerer eget landkontor i Addis Abeba etter å ha inngått strategisk samarbeid med ambassaden to år tidligere. Starter storsatsing på husdyrnomader i Etiopia.

Blir tildelt Operasjon Dagsverk med prosjekter for ungdom i Mellom-Amerika.

Etablerer Miljøbevegelser i Sør (Emis) sammen med Regnskogfondet og WWF-Norge.

2008: Utviklingsfondet fyller 30 år. Zambia blir nytt prosjektland. Etablerer felles landkontor i Malawi sammen med to britiske organisasjoner og prøver med dette et nyskapende samarbeidsprosjekt for landbruksutvikling.

Begynner systematisk samarbeid med personer bosatt i Norge som har bakgrunn fra programlandene.

2009: Spiller en aktiv rolle i arbeidet med World Summit for Food Security, og representerer norske frivillige organisasjoner i den norske delegasjonen.

2010: Etablerer eget landkontor i Malawi.

2012: Starter prosjekter i Somalia.

2013: Trapper opp arbeidet med likestilling i alle våre programmer.

2014: Arrangerer Operasjon Dagsverk. Pengene går til arbeid for ungdom - og spesielt jenter - i Etiopia og Malawi.

2015: Lanserer en modell for klimatilpasning: Climate Adapted Villages.

2016: Lanserer kampanjen Start A New War for å fremme bærekraftig landbruk som det sterkeste våpenet vi har i krigen mot fattigdom.

2017: Begynner å jobbe med et klimasmart landbruksprogram i Mosambik.

2018: Etablerer landkontor i Somalia.

2019: Lanserer et banebrytende nytt produkt: Utviklingsinvestor