Vedtekter

Utviklingsfondets vedtekter finnes her

Strategi

Utviklingsfondets strategi for perioden 2017-2020 kan lastes ned her

Årsmelding

Utviklingsfondets årsmeldinger kan lastes ned fra denne siden.

Våre retningslinjer

Last ned Utviklingsfondets Ethical Guidelines
Last ned Utviklingsfondets Anti-Corruption Policy
Last ned Utviklingsfondets Partnership Policy
Last ned Utviklingsfondets Procurement Manual
Last ned Utviklingsfondets Risk Policy
Last ned Utviklingsfondets GMO-policy