For å bli medlem i Utviklingsfondet, må du oppfylle kriteriene i Utviklingsfondets vedtekter: Medlemmer av Utviklingsfondet er de som har gitt minst kr 600 i året, og aktivt har meldt fra at de ønsker å være medlem.

For studenter, skoleelever, vernepliktige, lærlinger og arbeidsledige er beløpet kr 300. Medlemskapet gjelder så lenge minimums-beløpet per år betales eller til utmelding.

Oppfyller du disse kriteriene hører vi gjerne fra deg. Vi ønsker oss flere medlemmer.

Meld fra til post@utviklingsfondet.no eller ring 23109600.

Som medlem i Utviklingsfondet har du møte – og  stemmerett på Årsmøtet som er organisasjonens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet arrangeres hvert år innen utgangen av juni.

Les mer om medlemskap og årsmøtet i Utviklingsfondets vedtekter