Tusen takk til alle som støtter arbeidet vårt!


Bill and Melinda Gates Foundation

Det kongelige norske utenriksdepartement

Fornebu Consulting

Fritt Ord

Fred. Olsen Social Engagement Group - på vegne av Bonheur ASA

Grotmol Solutions AS

Haugen-gruppen

Luga Norge

Norad

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdeungdomslag

Northern Playground

Opplysningskontoret for brød og korn

The Pharo Foundation

Yara