Les mer om hvordan vi jobber mot korrupsjon:

For å redusere risikoen for misbruk av midler og korrupsjon, har Utviklingsfondet utarbeidet interne retningslinjer for forebygging og varsling. En ny antikorrupsjonspolitikk ble ferdigstilt i april 2019. Disse retningslinjene deles også med våre partnere og prosjektansatte. Vi lærer opp ansatte så de bedre skal kunne identifisere korrupsjon.

For å sikre en best mulig kontroll over bruken av midlene, følger våre ansatte tett opp partnerne gjennom periodiske gjennomganger av regnskapsføringer og rapporter, og befaringer der aktivitetene gjennomføres. I tillegg blir alle våre prosjekter revidert av offentlig godkjente revisorselskaper i henhold til internasjonale standarder.

Selv om vi følger retningslinjer og tar forhåndsregler, kan misbruk forekomme. Vårt arbeid skjer i land med betydelig korrupsjonsproblemer. En del av vårt arbeid er å støtte sivilt samfunn som kjemper mot dette. Dersom vi har kommet over uregelmessigheter hvor det har vært grunn til mistanke, tar vi dette på alvor og iverksetter nærmere gjennomgang av regnskap og rutiner i tråd med egne og givernes retningslinjer.

I 2014 ble vi varslet av en av våre samarbeidspartnere om mulig underslag i forbindelse med innkjøpsrutiner. Det ble iverksatt nærmere undersøkelser og «forensic audit» (dybderevisjon), og saken ble varslet til Norad. Gjennomgangen viste svake rutiner og uregelmessigheter uten å konkludere med at faktisk underslag hadde funnet sted. Etter en total vurdering fra Norads side, ble det vurdert at mistanken var sterk nok, og Utviklingsfondet har tilbakebetalt et beløp tilsvarende Birr 391 419 (ca. NOK 130 000). Utviklingsfondet har som resultat av dette avsluttet samarbeidet med partneren.

Vi tar alle lignende saker på alvor, og jobber konstant med å forbedre våre egne og partnernes rutiner på økonomioppfølging og gjennomføring av aktiviteter. Heldigvis ble det ikke avdekket andre tilfeller av mislighold i 2015, 2016, eller 2017, og vi jobber aktivt for å unngå nye tilfeller i framtida.