Korrupsjonsforebyggende tiltak:

For å redusere risikoen for misbruk av midler og korrupsjon, har Utviklingsfondet utarbeidet interne retningslinjer for forebygging og varsling. Disse retningslinjene deles også med våre partnere og prosjektansatte.

For å sikre en best mulig kontroll over bruken av midlene, følger våre ansatte tett opp partnerne gjennom periodiske gjennomganger av regnskapsføringer og rapporter. I tillegg blir alle våre prosjekter revidert av offentlig godkjente revisorselskaper i henhold til internasjonale standarder.

Selv om vi følger retningslinjer og tar forhåndsregler, kan misbruk forekomme. Dersom vi har kommet over uregelmessigheter hvor det har vært grunn til mistanke, tar vi dette på alvor og iverksetter nærmere gjennomgang av regnskap og rutiner.

I 2014 ble vi varslet av en av våre samarbeidspartnere om mulig underslag i forbindelse med innkjøpsrutiner. Det ble iverksatt nærmere undersøkelser og «forensic audit», og saken ble varslet til Norad. Gjennomgangen viste svake rutiner og uregelmessigheter uten å konkludere med at faktisk underslag hadde funnet sted. Etter en total vurdering fra Norads side, ble det vurdert at mistanken var sterk nok, og Utviklingsfondet har tilbakebetalt et beløp tilsvarende Birr 391 419. Utviklingsfondet har som resultat av dette avsluttet samarbeidet med partneren.

Vi tar alle lignende saker på alvor, og jobber konstant med å forbedre våre egne og partnernes rutiner på økonomioppfølging. Heldigvis ble det ikke avdekket andre tilfeller av mislighold i 2015 eller 2016, og vi jobber aktivt for å unngå nye tilfeller i framtida.