Bekjempelse av korrupsjon

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at alle midlene vi forvalter blir brukt på en riktig måte. Dette gjelder uansett om midlene kommer fra private givere, bedrifter, norske myndigheter eller andre donorer. 

Les mer her.

Støttespillere

Utviklingsfondet når hvert år omkring en halv million mennesker på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika med våre prosjekter. Vårt arbeid med matsikkerhet og klimatilpasning gjøres mulig ved hjelp av støtte fra en rekke samarbeidspartnere, donasjoner og flere tusen private givere.

Les mer her.