Selv under gode forhold er matsikkerheten i Malawi sårbar. Over 80 prosent av befolkningen lever av landbruk, og mange strever med å dyrke nok mat til seg selv og familien. Gårdene er svært små, og bøndene har begrenset tilgang til kreditt, manglende kunnskap og dårlig tilgang til markeder. Dette gjør det vanskelig å ta skrittet fra selvberging til å produsere et overskudd som kan selges.

Ofte hører man at norske gårder er små, men en gjennomsnittlig norsk gård, med sine 23,5 hektar dykra mark (1), er ti ganger så stor som en gjennomsnittlig familiegård i Malawi! Og også i Malawi er det store forskjeller på størrelsen. 55% av famlilegårdene dyrker under 1 hektar (100x100 m), og 25% dyrker under 0,5 hektar (2). Dette er veldig lite når man vet at en vanlig familie på landsbygden i snitt får mer enn fire barn (3).

Alle disse utfordringene gjør at Malawi år etter år rangeres blant de fem fattigste (4) landene i verden. La oss sammenligne med norske forhold igjen: Nordmenn har så mye som 80 ganger så stor kjøpekraft som malawiere.

De siste 20 årene har antall underernærte i landet ligget på 3-4 millioner, det utgjør i dag 20% av befolkningen (5). I den siste undersøkelsen, fra 2010, kommer det frem at over 70 av befolkningen lever i ekstrem fattigdom (6).

Dårlig vær rammer hardt

De nedslående resultatene vi har gjengitt så langt, er normalsituasjonen i Malawi. Når været slår feil, blir situasjonen enda verre. Og det er nettopp det som har skjedd de siste par årene.

Tidlig i 2015 ble Malawi rammet av flom. Enorme vannmengder skapte store ødeleggelser. 230.000 mennesker ble drevet på flukt. I tillegg ble enorme jordbruksområder lagt under vann og avlinger gikk tapt. President Peter Mutharika erklærte unntakstilstand i halve landet.

Men dette var bare begynnelsen. I løpet av 2016 har landet opplevd alvorlig tørke som igjen har rammet matproduksjonen hardt.

De totale avlingen for mais og de vanligste kornsortene forventes i 2016 å ligge 34 % under normalen (7). Når normalsituasjonen i Malawi er at mange sulter, er dette dårlig nytt. Ifølge landbruksdepartementet i landet har hele 6,7 millioner mennesker – over en tredjedel av befolkningen – behov for matvarehjelp.

Etter stort internasjonalt press ba omsider president Peter Mutharika det internasjonale samfunnet om nødhjelp. Det har imidlertid, som i de fleste slike krise, ikke vært lett å få inn de nødvendige midlene. Ikke alle får den hjelpen de trenger. En stund var det blant annet halve rasjoner ved matutdelinger (8).

Legger ned en innsats

Unders slike forhold jobber Utviklingsfondet med å hjelpe bønder med å øke sine avlinger og produsere mer mat. Vi ser at når forholdene blir vanskelige, er det enda viktigere med kunnskap og gode løsninger for å sikre at matproduksjonen øker.

En av våre metoder er et treningsprogram med modellbønder. Her får først en bonde opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og også gitt formidlingstrening. Slik blir bonden en modellbonde i lokalsamfunnet, som så lærer opp andre bønder.

De fortsetter å dyrke på sin egen gård, men fungerer også som mentorer, lærere og forbilder for andre bønder i lokalsamfunnet. Slik spres kunnskapen og flere får muligheten til å dyrke med nye og forbedrede landbruksmetoden. Med denne opplæringen fikk bøndene hele 7 % større avlinger enn det nasjonale snittet i Malawi i 2015 (9). Det gir håp for framtiden.

Om man ser litt lenger tilbake i tid, oppdager man at det er mye som går riktig vei i Malawi. Siden 1990 har befolkningens kjøpekraft økt med 150% (10) mens andelen underernærte har falt fra 45 til 20% (11). Malawi har utsikter til en lysere fremtid, det går bare ikke så fort som vi ønsker. Vi skal ihvertfall fortsette å gjøre det vi kan for å hjelpe fattige malawiere til et bedre liv.


Gi en gave med mening som både skaper glede og gir fattige en bedre framtid. Kjøp gavene i vår nettbutikk.

Du kan også støtte arbeidet vårt ved å sende SMS med kodeord Julegrøt til 2468 og gi 150 kr eller send et beløp med Vipps til Utviklingsfondet (11714)