Raruba er femten år gammel og bor i Afar i Etiopia. Som de fleste andre i dette området lever familien til Raruba av jordbruk og husdyrhold, og er derfor helt avhengig av været. De siste årene har regnet kommet mye mer uregelmessig - det regner mindre enn det pleide og det er blitt vanskeligere å planlegge landbruket enn før.

Raruba kjenner dette ekstra hardt på kroppen fordi hun har ansvar for å hente vann til familien. Når regnet lar vente på seg, tørker vannkildene ut og Raruba må gå lengre for å skaffe vann. Se filmen om Raruba her.

Konkrete løsninger på komplekse problemer

Paradoksalt nok fører ikke klimautfordringer bare til vannmangel, men også oversvømmelse. Da er det kritisk at folk får mulighet og kunnskap til å utnytte og lagre vannet når det først kommer.

Selv om problemene knyttet til vannmangel er store og komplekse, kan relativt enkle midler og teknikker få store positive resultater. Utviklingsfondet jobber langsiktig sammen med lokale partnere for å sikre tilgang til nok og rent vann. 

Sisterne, Afar, Etiopia

En del av Utviklingsfondets arbeid i Afar i Etiopia er å utvikle store vannreservoarer, også kalt sisterner. På bildet ser du sisternen som er bygget der Raruba bor. 

Klimautfordringer som tørke og flom påvirker de som allerede har vanskeligheter med å skaffe nok og rent vann hardest. Utviklingsfondets fokus på klimatilpasning og tilgang på vann henger derfor tett sammen. Vann er ikke bare livsviktig for dyr og mennesker, tilgang på vann er en viktig ressurs og et viktig verktøy for å skape utvikling på en rekke områder.

Rent vann gir bedre helse

Utviklingsfondet støtter bygging av vannpumper, brønner og vannreservoarer slik at befolkningen får tilgang til rent vann der de bor. Når sikre vannkilder tørker ut eller oversvømmes kan det føre til at folk må ta til takke med skittent drikkevann. Dersom bakterier har inntatt vannet kan folk bli syke, og i verste fall får det dødelige konsekvenser. Å sikre tilgjengelig rent vann er derfor en investering i god helse.

Kunnskap om vannsamling

Kunnskap om- og tilgang til vann er grunnleggende for å dyrke mat. Utviklingsfondet gir bøndene opplæring i ulike vannsamlingsmetoder. I Etiopia har hyppigere og lengre tørkeperioder gjort det vanskeligere  for pastoralistbefolkningen å leve av husdyrhold. Flere har derfor begynt å drive jordbruk, men mangler kunnskap og er nødt til å produsere under svært vanskelig forhold. 

Vanningssystemer

Der forholdene ligger til rette for vanningssystemer, utvikler vi disse slik at bøndene i lokalområdene har mulighet til å vanne åkrene eller få økt fuktighet i jorda ved bruk av ulike teknikker. Med riktig bruk av vann kan matproduksjonen økes og flere vil kunne løfte seg opp av sult og fattigdom. Vi jobber også for å øke kunnskapen om ernæring og hvordan de kan bruke de nye vekstene slik at de får et mer variert kosthold. 

Å øke tilgangen på vann er spesielt viktig for å redusere tiden særlig kvinner og barn bruker på å hente vann. Neste gang regnet kommer vil vannet fylle sisternen i Rarubas landsby. Vannet kan lagres til tørrere tider, og ikke minst: Raruba får kortere vei til vannkilden, og kan bruke tiden på skolen.