Det slitsomme landbruket

Ifølge FAO har kun 5 prosent av bønder i Afrika sør for Sahara tilgang på traktor til å dyrke jorden med. Resultatet er at de fleste bøndene bruker ekstremt mye krefter og tid på å bearbeide jorda, og på høsting av korn og grønnsaker. Dette er ikke bare slitsomt og tidkrevende – det er lite effektivt, og gir ofte marginal avkastning for bøndene.

Matproduksjon i hardt vær

De siste årene har vi virkelig følt på de store konsekvensene som ekstremvær har for matproduksjonen vår. Tørkesommeren 2018 var mildt sagt tøff for mange bønder her hjemme. Ute i verden øker nå antall mennesker som sulter, og klimaendringene pekes ut som en av de viktigste årsakene. Bøndene som får størst utfordringer i møte med klima og miljøproblemer, er ofte de som har minst ressurser til å møte dem.

Norske utviklingsinvestorer investerer i teknologi i Somalia

- Vi bruker 75% av inntektene våre på å rense kornet fra stråene. Hvis vi kan bruke en maskin, vil vi spare en god del penger. Pengene kan brukes til å sende barna våre på sykehus hvis de blir syke.

Dette fortalte Khadija, en av bøndene i Magaaload, oss for et drøyt år siden. Hun og kooperativet hennes ønsket seg desperat en treskemaskin som kunne hjelpe dem å effektivisere høstingen av kornet. Våre utviklingsinvestorer i Somalia har vært med å investere i denne maskinen.

Treskemaskin_klimatilpasning_Somalia
Bildetekst: Den nye jordbruksressursen er allerede i god bruk i Magaaload

Å øke småbønders produksjon er avgjørende for å bekjempe sult og fattigdom. Men skal bønder på landsbygda kunne drive bærekraftig landbruk i større skala må de få tilgang til moderne teknologi. Og teknologien koster penger. Derfor er vi takknemlige for å ha med nytenkende utviklingsinvestorer som deg på laget! Moderne teknologi er avgjørende i møte med klimaproblemer og ekstremvær. En mobiltelefon kan gi bøndene på landsbygda værmeldinger, og en traktor eller treskemaskin kan spare dyrebar tid når uværet melder sin ankomst.

Redskaper og kunnskap for framtiden

I møte med klimaendringene er fleksibilitet, effektivitet og kunnskap sentralt for at bønder skal kunne produsere nok mat. Det er ikke alltid så mye som skal til. Riktige redskaper, økt kunnskap om bærekraftige jordbruksteknikker, tilgang til såfrø og hjelp til å organisere seg gjør det mulig for bønder i utviklingsland å stå bedre rustet i møte med både ekstremvær og andre kriser. Det handler om å investere i de gode løsningene som gjør at flere mennesker kan investere i sine egne liv. Vil du også investere i løsninger på sult og fattigdom i Somalia?