Vanntanker i Etiopia 

I et av våre prosjektområder i Etiopia har Utviklingsfondet ved hjelp av lokale partnere bygget 26 vanntanker med kapasitet til å lagre 7200 liter vann. Vanntankene samler opp regnvann der de bor, slik at de slipper å gå i mange timer for å hente vann. De er bygget av åtte ungdommer som har fått opplæring i enkel byggkonstruksjon.     

— Utrykket “Vann er liv" betyr mye for meg og mitt lokalsamfunn. Jeg husker tilbake på de miserable årene av livet mitt som jeg har brukt på å hente vann. Nå er det historie, sier prosjektleder Gebrat Kidie. 

  

Nå kan bøndene på en enklere måte produsere egne grønnsaker og selge overskuddet på markedet. Rent vann sørger også for bedre helse og smittevern samtidig som det bedrer ernæringen og bidrar til at færre barn dropper ut av skolen.   

Vannrør i Nepal  

I landsbyen Bhulke, i Nepal, har vi bygget et vannrør fra en kilde omtrent en kilometer fra landsbyen. Vannrøret sikrer at familier har nok vann til å dyrke nok mat. Lokalbefolkningen har vært involvert i hele prosessen.  

— I år var det ikke noe vinterregn. Regnet blir stadig mer uberegnelig. Men med det nye vannrøret har vi klart å vanne avlingen vår nok til tross for at det ikke har regnet, forteller Rima Magar.  

  

Med det nye vannrøret slipper man at dyrebart vann går tapt på vei til jordene og de 28 familiene kan dyrke nok mat gjennom året. Først når man ikke trenger å tenke på neste måltid har man overskudd til å tenke framover, på for eksempel barnas utdanning.  Foto: Hira Shrestha

Treskemaskin i Somalia  

 I landsbyen Magaaload i Somalia har bøndene alltid høstet og renset kornet de dyrker for hånd. Det krever både mye tid og krefter. I 2020 fikk bøndene i Magaaload en etterlengtet treskemaskin på plass. De har fått opplæring og bruker nå maskinen aktivt i innhøstingen. Det har vært få slike maskiner å oppdrive under pandemien og tatt tid å anskaffe, men endelig kom vi i mål.  

— Takket være denne treskemaskinen er jeg i stand til å skaffe mat til familien min og avlingene jeg selger på markedet har blitt bedre. Det gir bedre inntekt. Nå kan jeg og familien fokusere på forberedelsene til neste sesong, sier en av bøndene.  

  

Treskemaskinen ble vist på de nasjonale nyhetene  i Somalia og har endret livene til 660 familier. Den gjør høstingen og rensingen mer effektiv. Familiene sparer tid og tjener mer penger. Nå kan de få nok mat på bordet og overskuddet kan brukes på helsehjelp og skolegang.    

Kjøkkenhager i Malawi  

I et av våre prosjektområder i Malawi har vi trappet opp støtten til etablering av kjøkkenhager på landsbygda. 50 modellbønder fikk opplæring i klimatilpasset jordbruk og etablerte kjøkkenhager. De fikk ansvaret for å lære opp 15 andre i sitt lokalsamfunn. Til nå har modellbøndene trent opp 406 nye bønder. Jenete er en av bøndene som har fått opplæring i nye måter å dyrke på og som har fått laget en kjøkkenhage.  

— Jeg ante ikke at jeg kunne produsere grønnsaker så nær huset mitt. Denne opplæringen har hjulpet meg mye. Selv barna mine kan gå og høste grønnsaker når som helst. Når jeg er tom for penger, kan jeg selge overskuddet. Nå kan vi ha grønnsaker hele året!   

Kjøkkenhage_Malawi

Prosjektet har sikret at mange familier har fått de verktøyene de trenger for å dyrke nok mat gjennom pandemien. De har økt matproduksjonen og er mindre sårbare for nedstenginger.    

Planting av frø i Guatemala  

 En gruppe bønder i høylandet ønsket å foredle og øke produksjonen av lokale bønnesorter. De ønsket å plante bønner – som er en av de viktigste matplantene i høylandet i Guatemala. Bøndene har startet plantingen av tre hektar land med to ulike bønnesorter. 64 bønder står nå for selve dyrkingen og får teknisk assistanse fra vår partner som har ekspertise på frø. Til sammen skal prosjektet sikre seks tonn kvalitetsfrø av nye og mer robuste bønnesorter til bøndene i området.   

Dette er nok til å plante 100 hektar land og gir familiene på landsbygda i høylandet bedre matsikkerhet. Det gjør det viktig å ivareta og forbedre de frøsortene som klarer seg ekstra godt i et mer krevende klima.     

Alle prosjektene våre er drives av lokale partnere og inkluderer lokalbefolkningen. Som utviklingsinvestor har du mulighet til å følge med på prosjektene. Besøk www.utviklingsinvestor.no  og bli  utviklingsinvestor i dag.