Asfawo Gizawo har begynt å dyrke en rekke ulike vekster etter å ha fått tilgang til ny kunnskap gjennom Utviklingsfondets klimatilpasningsprosjekter i Etiopia. Foto: Harald Herland.
Asfawo Gizawo har begynt å dyrke en rekke ulike vekster etter å ha fått tilgang til ny kunnskap gjennom Utviklingsfondets klimatilpasningsprosjekter i Etiopia. Foto: Harald Herland.

De fleste bøndene i Etiopia har små jordlapper og dyrker bare noen få vekster. Mange bor i tørkeutsatte områder, og de klimatiske forholdene gjør landbruksproduksjonen utfordrende. Stadig hyppigere og lengre tørkeperioder har gjort det vanskelig å leve av husdyr og mange ser seg nå rundt etter kunnskap og hjelp til å starte klimatilpasset landbruk. Vil du investere i konkrete klimaløsninger? 

Klimattilpassede landsbyer

Sammen med partnere i Afrika, Asia og Latin-Amerika har Utviklingsfondet utviklet en metode for at landsbyer som rammes av klimaendringer skal kunne tilpasse seg endringene. Vi kaller det klimatilpassede landsbyer. Her går  kvinner og menn sammen for å kartlegge de problemene klimakrisa har i deres landsby, og foreslår tiltak for å løse problemene. Utviklingsfondet og utviklingsinvestorer i Norge stiller så midler til rådighet, slik at løsningene kan realiseres. 

Klimatiltak for alle

Asfawo Gizawo (20) er fysisk funksjonshemmet og selv uten noen inntekter eller erfaring med jordbruk, dyrker han nå pepper, tomater og mais på flere åkerlapper. Dette er takket være opplæringen han har fått gjennom Utviklingsfondets prosjekter med klimatilpassede landsbyer i Etiopia.  

Gizawo forteller at han har vært uheldig med tomatene og derfor ikke tjente fullt så mye som han hadde håpet på. Han skulle også helst ha bedre vanningssystemer, men forklarer at han før prosjektet hadde han ikke noen ting og at det har vært til stor hjelp.

- Jeg er snart ferdig med tiende klasse og håper jeg kan begynne på college til høsten, men da må jeg dyrke mer grønnsaker, og for å klare det må jeg ha mer jord. Så jeg trenger fremdeles hjelp fra prosjektet, men jeg skal klare meg! forteller Gizawo. 

Enkle investeringer gir store ringvirkninger

Sammen med en av Utviklingsfondets lokale partnere, ENWRA, har klimatilpasningskomiteen i landsbyen bygget et vannmagasin. Magasinet gir nok trykk til at vannet kan renne ned til åkrene nedenfor. Her deler et 30-talls familier på det enkle, men svært effektive vanningsanlegget.  Dette har hjulpet Bonden Befkadu (60). Ute i skogen henter han kardemommeplanter og i lange fuktige rader dyrker han fram pepperspirer som selges til andre bønder. Kål, mais, pepper og frukt av forskjellig slag veksler etter årstid og sesong.

Vann er kilde til mange problemer for bønder i Afrika - enten det er for mye eller for lite vann. Nå kan du investere i et vanningsanlegg for bønder i Malawi - slik at de kan få den samme muligheten som Befkadu. Les om mulighetene du har som utviklingsinvestor! 

 - Tidligere dyrket jeg bare mais og teff, men alle vi som drev med det i fjellsidene her var plaget med tørke og erosjon. Nå er det lett å se at ting går mye bedre, forteller Befkadu fornøyd.