Asfawo Gizawo har begynt å dyrke en rekke ulike vekster etter å ha fått tilgang til ny kunnskap gjennom Utviklingsfondets klimatilpasningsprosjekter i Etiopia. Foto: Harald Herland.
Asfawo Gizawo har begynt å dyrke en rekke ulike vekster etter å ha fått tilgang til ny kunnskap gjennom Utviklingsfondets klimatilpasningsprosjekter i Etiopia. Foto: Harald Herland.

Klimatilpassede landsbyer

De fleste bøndene i Etiopia har små jordlapper og dyrker bare noen få vekster. Mange bor i tørkeutsatte områder, og de klimatiske forholdene gjør landbruksproduksjonen utfordrende. Stadig hyppigere og lengre tørkeperioder har også gjort det vanskelig for pastoralistbefolkningen å leve av husdyrhold. Flere pastoralister har derfor begynt å drive jordbruk, men mangler kunnskap og er nødt til å produsere mat under svært vanskelige forhold. For mange innebærer også dette en endring i tradisjonell levemåte og kosthold.

Asfawo Gizawo (20) er fysisk funksjonshemmet og selv uten noen inntekter eller erfaring med jordbruk, dyrker han nå pepper, tomater og mais på flere åkerlapper. Dette er takket være opplæringen han har fått gjennom CAV-prosjektet.

Gizawo forteller at han har vært uheldig med tomatene og derfor ikke tjente fullt så mye som han hadde håpet på. Han skulle også helst ha bedre vanningssystemer, men forklarer at han før CAV-prosjektet ikke hadde noen ting og at det har vært til stor hjelp.

- Jeg er snart ferdig med tiende klasse og håper jeg kan begynne på videregående/ college til høsten, men da må jeg dyrke mer grønnsaker, og for å klare det må jeg ha mer jord. Så jeg trenger fremdeles hjelp fra prosjektet, men jeg skal klare meg! forteller Gizawo. 

Enkle metoder

Sammen med EWNRA har CAV-komitéen bygget et vannmagasin som gir nok trykk til videreføre vannet til åkrene nedenfor. Her deler et 30-talls familier på det enkle, men svært effektive vanningsanlegget. Dette har hjulpet Bonden Befkadu (60). Ute i skogen henter han kardemommeplanter og i lange fuktige rader dyrker han fram pepperspirer som selges til andre bønder. Kål, mais, pepper og frukt av forskjellig slag veksler etter årstid og sesong.

 - Tidligere dyrket jeg bare mais og teff, men alle vi som drev med det i fjellsidene her var plaget med tørke og erosjon. Nå er det lett å se at ting går mye bedre, forteller Befkadu fornøyd.