En hard kamp for å dyrke nok mat 

Hawa Muse Abdulahi bor i Garabcad i Somalia med sine seks barn. Familien lever av å dyrke grønnsaker og de har noen få husdyr som kuer og sau. Flere ganger har de opplevd tørkens brutale konsekvenser. Uten vann dør både avlingene og dyrene. Hun forteller:   

«Tørketiden varer lenger. Vi har ikke kunnet dyrke nok mat og vi mistet husdyrene våre.»   

Mangel på vann fører til tap av husdyr og avlinger. Foto: Kristoffer Nyborg 

For å hente vann, har familien måttet gå i flere timer. Det er langt til neste landsby og noen ganger kom de tomhendte tilbake. Det gikk ut over både helsen og skolegangen til barna. Manglende tilgang til sosiale tjenester forverret situasjonen ytterligere.  

2,7 millioner somaliere mangler mat  

Verdens matvareprogram rapporterer at 2,7 millioner somaliere mangler mat. Tørken som nå rammer Somalia er ingen overraskelse. Det er en varslet katastrofe og det må handles nå! Hawa og barna hennes er heldige som har klart å overleve tørken. De har fått tilgang til en vannsamler som samler opp regnet når det først kommer. Det oppsamlede regnvannet holder avlingene i live gjennom tørken, slik at Hawa kan dyrke nok mat til familien, og til dyrene. På grunn av økt husdyrproduksjon, har de fått mer inntekt. Barna trenger ikke lenger å gå den lange veien for å hente vann og de kan fokusere på skole og lek.  

Vann gir liv     

Utviklingsfondet er til stede der behovet er størst — nemlig på landsbygda. Ved å bygge vannkilder og vannsamlere, slik Hawa har fått tilgang til, er bøndene bedre rustet når tørken kommer. Løsningene for å unngå krise innebærer å utbedre vanndammer og klargjøre vanningssystemer til småbøndenes åkrer. Når bøndene har nok tilgang til vann, kan de dyrke nok mat til seg selv og dyrene. Det de har til overs, kan de selge på markedet. Med bedre inntekt og nok mat, kan familien prioritere å bruke penger på det som virkelig betyr noe, som skole og helsehjelp.   

Les også: 5 grunner til å investere i klimatilpasning i Somalia

Som utviklingsinvestor kan du investere i enkle løsninger i Somalia, som kan bety forskjellen på liv og død for mange mennesker. Foto: Ali Jibril

Som utviklingsinvestor kan du investere i enkle løsninger i Somalia, som kan bety forskjellen på liv og død for mange mennesker. Foto: Ali Jibril 

Visste du at du kan investere i et fond som utvikler slike løsninger i Somalia? Mer enn en halv million mennesker er på randen av hungersnød. Du kan bidra til at vi når ut til flere.  

Det haster! — Bli utviklingsinvestor i dag. 

Les mer her: Hva er Utviklingsinvestor?