Utviklingsfondets årsmelding framhever hvert år en suksess og en lærepenge i vårt arbeid. Her kan du lese hele årsmeldingen.
Utviklingsfondets årsmelding framhever hvert år en suksess og en lærepenge i vårt arbeid. Her kan du lese hele årsmeldingen.

Utviklingsfondet har jobbet i Malawi i mange år nå. Vi jobber for å at landets småbønder skal få økt sin produksjon av næringsrik mat, for at de skal stå bedre rustet mot klimaendringer og for at de skal få økte inntekter og med det flere muligheter i livet.

Hvert år legger vi detaljerte planer for hvordan våre prosjekter skal gjennomføres, og hvordan vi på en best mulig måte skal hjelpe de som trenger det mest. Vi er avhengige av å ha gode planer. Det er gjennom planene vi legger at donorene våre forstår hva vi skal gjøre med pengene vi får, og det er slik våre målgrupper – småbøndene – forstår hva slags prosjekter som skal gjennomføres i deres nærområde.

Vi la gode og detaljerte planer for vårt arbeid i Malawi også i 2017. Det legges mye arbeid i denne prosessen. Alle våre samarbeidspartnere må sende detaljerte planer for deres del av budsjettet. Planene sys deretter sammen og revideres av Utviklingsfondet, før de sendes til Norad og den norske ambassaden i Malawi. Alle planene vi la ble godkjent av våre donorer og vi var fornøyde. Så langt var alt som det skulle – «business as usual», med andre ord.

Men når det ble tid for å gjennomføre planene våre så møtte vi en uforutsett hindring. Et alvorlig angrep fra skadedyr spredte seg raskt over hele landet. Insektet var fra «fall armyworms», et kornspisende skadedyr som i hovedsak angriper mais, sorghum og millet. Det finnes knapt en åker i Malawi som ikke dyrker mais. Konsekvensene av dette angrepet var med andre ord meget alvorlig.

Fall armyworm er en latinamerikansk sommerfugl som ble funnet for første gang på det afrikanske kontinentet i 2016. Det er utbredt både i Nord- og Sør-Amerika, og det har svært stor spredningsevne. Larvene sprer seg meget raskt, og avlingene blir spist opp innenfra. Det kan være vanskelig å se fra utsiden at en maisplante er angrepet.

Det ble estimert at over 130 000 malawiske bønder ble rammet. Teller man hele familier så var så mange som 800 000 mennesker rammet. Hundretusener av mål med hovedsakelig mais var rammet, og bøndene stod i fare for å miste hele eller deler av avlingen sin. De fleste bønder i Malawi dyrker mais til eget forbruk, så angrepet fikk fatale konsekvenser for mange familier. I desember erklært president Peter Mutharika unntakstilstand i 20 av Malawis 28 distrikter.

Utviklingsfondets prosjektområder ble også hardt angrepet av fall armyworms. Dermed var også mange av de planene vi hadde lagt for 2017 ubrukelige. Nå måtte vi lage nye planer for hvordan vi skulle klare å begrense skadeomfanget så godt det lot seg gjøre. De opprinnelige planene vi hadde var det ikke lengre mulig å bruke. Nå måtte all vår kapasitet brukes på å redusere skadeomfanget av fall armyworms.

Det er ofte lite fleksibilitet i forhåndsgodkjente planer og prosjekter når slike uforutsette hendelser inntreffer. Det kan like gjerne dreie seg om alvorlig tørke eller flom. Alle midlene Utviklingsfondet mottar er allokert til helt konkrete tiltak, og har tilhørende målsetninger og systemer.

I dette tilfellet var ikke vår tilpasningsevne stor nok. Vi ble for fastlåste i de allerede planlagte aktivitetene og måtte bruke for lang tid på å få tillatelse til å endre planer. Dermed var vi ikke i stand til å respondere så raskt som vi burde på denne katastrofen.

En løsning kunne vært å ha en «risiko-konto» i hvert prosjekt, hvor noe av budsjettet settes til side til uforutsette hendelser. Det vil gjøre oss i stand til å raskt kunne respondere på krisene som oppstår. Hvis ingen kriser inntreffer kan midlene allokeres inn i de vanlige planene som allerede er lagt.