Tid: Onsdag 23. november kl. 13.00 – 19.00
Sted: Håndverkeren i Rosenkrantz gate 7, Oslo. Sangerhallen

Arrangør: Handelskampanjen

Ti år har gått siden Doha-mandatet til WTO ble vedtatt i 2001. Den markedsliberalistiske politikken og beskyttelsen av storselskapene som fremmes gjennom WTO har bidratt sterkt til å skape matkrise, finanskrise, økonomisk krise og ytterligere energiutfordringer. Det er nå på tide med et nytt internasjonalt handelsregelverk, og tida fram mot ministermøtet i WTO bør brukes til å diskutere reelle alternativer til dagens modell og et nytt regelverk for internasjonal handel.

Program:

13.00 – 14:30: WTO – hva skje nå? Mot en ny handelspolitikk?
WTOs 8. ministermøtet finner sted i Genève 15. til 17. desember i år. Hva vil skje dersom Doha-forhandlingene nok en gang bryter sammen? Hvilken sjanse har utviklingsland nå til å fremme sine krav om særbehandling? Hvilken rolle spiller Norge i forhandlingene? Og kan vi legge grunnlag for en ny handelspolitikk?

Innledere:
Aksel Nærstad
Aileen Kwa
Jean Feyder
Erik Lahnstein

15:00 – 17:00: Handel med mat
Bare ca 10 prosent av maten som produseres i verden, krysser landegrensene. Reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) omfatter allikevel de 90 prosentene som konsumeres i landene der maten produseres.  Verdens matproduksjon og matforsyning står ovenfor store utfordringer og usikkerheter i de nærmeste tiårene.  Hva slags internasjonale handelsregler trengs for å sikre lokal og nasjonal matproduksjon, og samtidig bidra til reduksjon av fattigdom og sult?

Innledere:
Jean Feyder
Merete Furuberg
Aurele Destree
mfl.

Møteleder:
Tore Linné Eriksen - Handelskampanjen

17.30 – 19.00 Hva innebærer Norges frihandelsavtaler?
Norges bilaterale frihandelsavtaler griper direkte inn i norske samfunnsforhold og innenrikspolitikk, og kan ha store konsekvenser for befolkningen i landene det forhandles med. Vi trenger mer informasjon og debatt om de norske interessene og sammen bli enige om hvilken rolle Norge skal spille i forhandlinger om frihandelsavtaler, særlig mellom industriland og utviklingsland.

Innledere:
Rikke Lind – NHD (ikke bekreftet)
Johan Hermstad – Changemaker
Tore Linné Eriksen – Handelskampanjen
mfl.