I en ny rapport, skrevet av Ruralis på oppdrag fra Utviklingsfondet, fastslås det at klimaendringene vil medføre redusert matproduksjon i verden. Rapporten ser spesielt på norske og malawiske forhold.

Indila kommer fra Malawi, et av verdens fattigste land. Her lever over halvparten av befolkningen i fattigdom, og over 70 % er avhengig av landbruket som inntektskilde. Landet er hardt rammet av klimaendringer.

Indila vil delta på mange arrangementer for å fortelle sin historie. Hun skal besøke en rekke av ledermøtene til Norges Bondelag og fortelle om hvordan hun og andre bønder i Malawi rammes av klimaendringer, og hvordan de går fram for å tilpasse seg et endret klima.

Mens Norge først de siste par årene har merket klimaendringene for fullt, har dette vært en realitet i mange år for malawiske bønder. Her er det er langt mellom klimaskeptikerne. Bøndene har opplevd flom og tørke om hverandre de siste årene. Dersom dagens klimagassutslipp fortsetter, så vil gjennomsnittstemperaturen i Malawi trolig øke med fire grader. Det kan bli katastrofalt for matproduksjonen i det fattige landet.

Indila er 36 år gammel og mor til tre barn. Hun og mannen driver en liten gård sammen, og de har til tross for klimaendringene klart å dyrke tre ganger så mye som de gjorde før. Med bærekraftige metoder og opplæring i klimasmart landbruk ser framtiden lysere ut, og hun drømmer om at barna skal få god utdanning og flere muligheter i livet.

I 2014 ble Indila utpekt som modellbonde av landsbyen hun bor i. Det innebærer at hun har ansvaret for å lære bort teknikkene hun har lært til andre bønder i lokalområdet. Nå har hun 15 følgebønder som hun følger opp. Tidligere hadde ikke Indila og familien hatt nok mat til hele året. Nå har de overskudd nok til å selge, i tillegg til at hun gir bort til de svakeste i lokalsamfunnet som ikke har mulighet til å klare seg selv.

Indila blir i Norge i to uker og vil møte flere hundre norske bønder i løpet av perioden. Matproduksjonen i både Norge og Malawi vil bli påvirket av klimaendringer – om enn på ulikt vis. Det haster å gjøre matproduksjonen i stand til å møte klimaendringene som kommer. For å tilpasse seg trenger lokalsamfunn tilgang til informasjon om hva som skjer med klimaet, hvordan de blir rammet og hvordan de kan forberede seg best mulig, samt støtte for å iverksette tiltak. Indilas historie viser at det er mulig å tilpasse seg et endret klima.

Pressekontakt:

Jan Thomas Odegard
Daglig leder i Utviklingsfondet
E-post: Jan.thomas@utviklingsfondet.no
Tlf: 41 49 40 44