Lokale arrangementer

Er du aktiv i et av lokallagene til Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag eller Norges Bygdekvinnelag og har lyst til å arrangere en temakveld? Ta kontakt med informasjonskonsulent Anna Karlsson på anna@utviklingsfondet.no for mer informasjon! 

Gjennom direkte møter mellom bønder i Malawi og Norge skal prosjektet spre kunnskap om hvordan verdens matproduksjon og landbruk påvirkes av klimaendringer.

Klimaendringene rammer matproduksjon i sør og i nord

Klimaendringer truer verdens matproduksjon. Det er ingen andre sektorer som er så fundamentalt avhengig av værforholdene som det landbruket er. Klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold verden over. Særlig hardt rammes de aller fattigste bøndene i utviklingsland, som har dårlige muligheter til å tilpasse seg endringene som kommer. Klimaendringene har allerede hemmet matproduksjonen en rekke steder, og det blir gradvis verre. FNs klimapanel anslår at matproduksjonen i Afrika sør for Sahara vil bli særlig hardt rammet.

Men også i Norge fører endringer i klima og nedbør med seg utfordringer for matproduksjonen og de som lever av å produsere mat. I 2017 resulterte ekstreme nedbørsmengder i flom og store problemer i innhøstingssesonger mange steder rundt om i landet. Mange steder fikk bøndene bare så vidt berget avlingene sine. Våren 2018 har bydd på nye utfordringer, med rekordvarme temperaturer, skogbranner og tørke. Bondebladet melder 13. juni om at situasjonen for fôr er svært alvorlig etter en mai måned med fire grader varmere gjennomsnittstemperatur enn normalt og mangel på regn.

Bønder møter bønder

Vi i Utviklingsfondet er derfor svært glade for å kunne samarbeide med Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag om å spre kunnskap om behovet for en robust og klimatilpasset matproduksjon, både i fattige land og i land som Norge. Vi ønsker å vise hvor like utfordringene bønder står overfor faktisk er – uansett hvor i verden de bor – og hvordan vi må jobbe sammen for å motarbeide effektene av klimaendringene.

I høst får Utviklingsfondet og prosjektets samarbeidspartnere besøk fra en av bøndene vi samarbeider med i Malawi. Gjennom direkte dialog med norske bønder skal besøket sørge for erfaringsutveksling mellom bønder på tvers av landegrenser. Vi har også inngått et samarbeid med Differ Media, som skal lage en dokumentarfilm om en norsk bonde på reise fra Norge til Malawi. Differ Media har lang og bred erfaring med å lage dokumentarfilm og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid. Filmen forventes å være ferdig i 2019.

En global bondekamp

Målet med prosjektet er å engasjere bønder på tvers av landegrenser i en global bondekamp, som sikrer bønders rett og mulighet til å tilpasse seg klimaendringene som allerede har kommet – og som vil bli enda verre i tiden framover. Vi vil også nå gjennom hos norske politikere og beslutningstakere, slik at de fører en politikk som bidrar til å skape et bærekraftig landbruk, som både er tilpasset et klima i endring, og som bidrar til å redusere klimaendringene gjennom bærekraftige og klimavennlige landbruksteknikker.

Vi er veldig glade for å kunne samarbeide med landbrukets og distrikts-Norges største interesseorganisasjoner i arbeidet med å sette noen av vår tids aller største utfordringer på dagsorden!