Rapporten “Naturmangfold 2020” ble overrakt til statssekretær Heidi Sørensen på stort seminar i regi av Naturvernforbundet, Regnskogfondet og Utviklingsfondet 15.november 2011. I rapporten viser de samme organisasjonene hvordan Norge raskt må gjennomføre en rekke tiltak for å oppfylle sine forpliktelser gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold. Ikke mindre enn 131 eksempler på tiltak er beskrevet.

Blant de viktigste konklusjonene er at mange flere enn miljøvernmyndighetene må bidra. Landbruks-, fiskeri-, nærings-, og olje- og energimyndighetene må også ta ansvar for å prioritere tiltak som bidrar til at målene nås. I dag er disse departementene ansvarlige for tunge bidrag som peker motsatt vei.

Industrilandbruket med utbredt bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel på monokulturer er en trussel mot biologisk mangfold. Blant anbefalingene er derfor også å vri landbruksbistanden mot en satsning på økologisk og andre former for bærekraftig småskala landbruk; styrke offentlig finansiering av planteforedling; og øke støtten til bevaring gjennom bruk av genetisk mangfold i kulturplanter som bønder i utviklingsland fremdeles står for.

Les hele rapporten her:

Rapporten Biologisk mangfold 2020.pdf

(pdf-fil, 1.8 MB)

Denne rapporten handler altså om hvordan Norge kan følge opp Konvensjonen om biologisk mangfold som ble vedtatt på naturtoppmøtet i Nagoya 2010. Nagoya-planens første målsetting handler om å øke kunnskapen om og engasjementet for bevaring av naturmangfold. Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Utviklingsfondet håper at denne rapporten kan bidra til at flere tar del i denne viktige debatten i Norge.

”Norge, naturen og pengene"

Rapporten ble overrakt til Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet på seminaret ”Norge, naturen og pengene” tirsdag 15. november 2011. Den ble også kommentert av et panel med en lang rekke toppolitikere. Andre innledere inkluderte Stein Lier-Hansen fra regjeringens utvalg som skal vurdere den økonomiske verdien av økosystemtjenester i Norge, Dag O Hessen om Oljefondets investeringer i et naturmangfoldperspektiv, Lars Løvold fra Regnskogfondet og Andreas Katerås om REDD (Reduced emissions from deforestation and forest degradation). Dagen ble avsluttet med to av sektorene som får mange utfordringer fra de tre organisasjonene: Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Her kan du lese foredragene som ble holdt på seminaret:

Lene Liebe

Andreas Tveteraas

Dag O. Hessen

Stein Lier-Hansen