Det bor totalt 65 husstander i Buhlke. Etter at den gamle vannkilden tørket ut, har de forsøkt å finne nye løsninger på problemet. I fjor fant de en, og nå er den endelig på plass. Ved å legge et vannrør fra elva som ligger én kilometer unna får folk nok vann til å dyrke åkrene sine året rundt.

Enkle løsninger gir matsikkerhet

Vannrøret krever ingen komplisert teknologi, og det er familiene i landsbyen som har utført og fulgt opp arbeidet. Ifølge Mr. Uchahi Magar, som er med å planlegge utbyggingen av vannrøret, strømmer det vann gjennom den lille elva i nærområdet året rundt, men åkrene forble karrige fordi vannet ikke nådde fram til jordene. Et enkelt vannrør som fører vannet fra elva ned til jordene, har sikret landsbyen stabil tilgang på vann, også gjennom årets tørre sesong. Nå kan folk dyrke flere forskjellige grønnsaker større deler av året og øke inntekten sin ved å selge grønnsaker på det nærliggende markedet.

Èn investering i klimatilpasning leder til flere

Vannrøret du som utviklingsinvestor har investert i, har endret livet til 35 av familiene i landsbyen. Men ringvirkningene av prosjektet stopper ikke der. Vannrøret har nemlig inspirert flere i området til å finne en liknende løsning der de bor. De har gått til kommunen med løsningen og søkt om midler til å bygge et liknende rør på sin side av landsbyen.

Etter å ha investert i en løsning i et område, har vi flere ganger erfart at det er enklere å få gjennom samarbeidsinitiativer hos lokale myndigheter. Det betyr masse for lokalsamfunnene det gjelder, og bidrar til å ansvarliggjøre lokale myndigheter og skaper økt eierskap i befolkningen.


Foto: Harald Herland

Trygghet i vissheten om at vannet kommer

Chet Nath Uchahi Magar forteller oss at den nye tilgangen på vann betyr mye for familiens tilgang på mat. «Når vannrøret blir installert trenger jeg ikke lenger å se opp i skyene og be for at regntiden skal komme. Jeg trenger heller ikke å dyrke mat kun om sommeren. Familien min kan få bedre inntekt fra dyrkingen utenom sesong. Slik kan barna mine få muligheten til å ta utdanning».

Invester i løsninger på sult og fattigdom

Som utviklingsinvestor i Nepal-fondet investerer du i verktøyene og kunnskapen folk på landsbygda trenger for å tilpasse seg klimaendringene. På den måten kan de fortsette å produsere nok mat i et endret klima. Når man ikke lenger er bekymret for når neste måltid kommer, kan man endelig begynne å investere i sin egen og sin families framtid. Vil du også investere i konkrete løsninger på sult og fattigdom i Nepal?