Damiano Mapulesi er far til fire barn. Han er en av Utviklingsfondets modellbønder i Malawi, og driver en liten gård nord i landet, sammen med kona Felesta.

Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Nok mat i et endret klima

Felesta og Damiano har opplevd både tørke og kraftig regn. Det er en dårlig kombinasjon. I 2014 la de om til klimasmarte metoder. De dyrker nå et mangfold av planter, og planter maisen sin i groper i stedet for på rekker; en enkel men effektiv måte å samle og holde på vann. I tillegg har de et forsøksfelt hvor de tester ut mer tørkerobuste plantesorter. Med husdyr får de tilgang til husdyrgjødsel som gjør at avlingene blir bedre.

Familiens avlinger har nesten doblet seg siden den gang – til tross for at klimaendringene gjør det stadig vanskeligere for malawiske bønder. Det er kun én regnsesong i året i Malawi. Når regnsesongen uforutsigbar og regnmønsteret endrer seg, så forsvinner all den lokale kunnskapen med den. Når skal de så? Hva skal de gjøre når regner bøtter ned i en kort periode? Hva skal de gjøre når den kunnskapen de fikk av sine forgjengere, ikke lenger gjelder?

- Nå er jeg glad, forteller Felesta. Alle barna går på skolen. Felesta er ikke bekymret for framtiden lengre. Nå har de mer enn nok mat til hele familien, og hun vet også at de kommer til å få flere dyr som igjen gir bedre inntekt. Framtiden ser lys ut.

Revolusjonerende modell

Målet med Utviklingsfondets modellbondekonsept er å revolusjonere Malawis landbruk, slik at malawiske bønder både kan produsere nok mat og komme seg ut av fattigdom. Modellen er faktisk så vellykket at den har blitt en del av den nasjonale strategien til Malawis landbruksdepartement. 

- Dette er noe vi har jobbet for lenge. Det er en stor seier at de nasjonale myndighetene vil rulle ut dette nasjonalt. Da når vi enda flere bønder enn vi ville klart alene! sier Victor Katchika-Jere, landrepresentant i Malawi for Utviklingsfondet.

Det er særlig tre faktorer som bidrar til modellens suksess.

For det første er kunnskapsoverføring fra bonde til bonde både billig og effektivt. Det følgebøndene lærer av sin modellbonde er ofte konkrete metoder for å forbedre avlingene. Om de er usikre på om metodene fungerer, endrer de raskt mening når de ser effekten til de som har lagt om. Til og med bønder som ikke er i programmet vil være med, og tar i bruk teknikkene på eget initiativ.

For det andre er modellen bygget på å styrke menneskers evne til å selv ta seg ut av fattigdom, og ikke på almisser. Utviklingsfondet gir kunnskap og opplæring, men resten må modellbonden stå for selv. Utvikling må skje på premissene til de det handler om. Hjelp til selvhjelp er bærekraftig og effektiv fattigdomsbekjempelse.

Det tredje og viktigste er spredningen. Én modellbonde har inntil 30 følgebønder som denne lærer opp. Blant disse vil det være flere nye modellbønder, som igjen lærer opp egne følgebønder og nye modellbønder. På den måten spres den nye kunnskapen og de nye metodene som ild i tørt gress.

Du kan skape kjedereaksjoner!

Damiano og Felestas historie viser at det med enkle grep er mulig å få til endring. Utviklingsfondet kjemper for at flere fattige småbønder i Afrika, Asia og Mellom-Amerika skal få de samme mulighetene som de. Men vi får det ikke til alene. Du kan bidra til at det blir utdannet flere modellbønder og at de får redskapene de trenger for å komme seg ut av sult og fattigdom. Slik startes flere gode kjedereaksjoner.