Norge har innført en rekke tiltak for å bøte på mulige uheldige sider ved patentdirektivet.

- Justisdepartementet jobber nå med en gjennomgang av tiltakene. Siktemålet er å sende en sak på høring etter nyttår, sa statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet på det åpne møtet Utviklingsfondet og Changesmaker arrrangerte 25.november.
 
For å minne henne på en annen omstridt sak i regjeringa, mulig godkjenning av genmodifisert mat for første gang i Norge, fikk hun utdelt en t-skjorte med påskriften ”Jeg elsker genteknolgiloven”.
 
Alle innleggende på seminaret:
 
Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt?
Regine Andersen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
 
Hva er egentlig et patent? Hvem søker på patent på planter og dyr i Norge?
Jostein Sandvik, seniorrådgiver, juridisk og internasjonal stab, Patentstyret
 
Hva mener Norge? Og hvordan følger Norge opp i EPO?
Statssekretær Astri Aas-Hansen, Justisdepartementet
 
Ett fett? Patent på ”egg og bacon”: Om vide patent i EPO som dekker alt fra såfrø og plante via foredlingsmetode til prosesserte produkt.
Christoph Then, No patents on seeds
 
Hvor går landegrensen for et patent? Historien om Monsantos patent på soya
Morten Walløe Tvedt, seniorforsker, Fridtjof Nansen Institutt
 
Hvem skal eie genene til fisken?
Ingrid Olesen, seniorforsker, Nofima
 
En snørrete laks: fiskevaksinepatent til besvær
Henrik Stenwig, direktør helse og kvalitet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
 
Endring av norsk patentpolitikk – hva bør gjøres?
Bell Batta Torheim, rådgiver, Utviklingsfondet