Å kunne investere i sitt levebrød 

Mange bønder klarte å leve av avlingene sine under krisens første fase. Grønnsakene de ikke fikk solgt på markedene lenger, fordi alt var stengt, holdt familien gående. Det kunne de fordi de var forberedt. De hadde investert i jordlappen sin og avkastningen fikk de når de trengte den som mest. Andre var ikke like heldige. Avlingen fra forrige høsting var ikke stor nok til å holde familien flytende. Da muligheten for å reise til byen for å tjene penger forsvant, var ikke åkeren nok. Hva må til for å få bukt med matkrisen og tapte inntekter
 

Løsningen ligger i de små jordlappene og de som dyrker dem. De er bærebjelkene for tilgangen på mat lokalt. For å sikre småbøndene og deres landsbyer, er det nødvendig å tenke langsiktig. Det vil ta tid før arbeidsmarkedet tar seg opp og dagarbeiderne kan selge varer på markedet igjen. Dersom bøndene får mulighet til å ta opp små grønne lån, kan de investere i jordlappen sin. Et grønt lån vil gi bøndene mer motstandsdyktighet og mulighet til å produsere nok mat til seg selv — og til å selge videre til andre i landsbyen.  

Les også:

— Korona skaper nød i Guatemala.

5 grunner til å investere i grønne mikrolån.

Slik funker de grønne mikrolånene 

I den tøffe tiden under koronapandemien, sliter mange med å ha råd til å kjøpe frø eller redskaper før plantesesongen starter. Hos oss kan bonden ta opp et lite lån i starten av sesongen. Pengene kan de bruke til å kjøpe frø, verktøy eller til å starte dyreproduksjon. Lånet betaler de tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet. Ved å forplikte seg til å gjennomføre et miljøtiltak på jordlappen sin, får bonden lavere renter enn hun ville fått i en vanlig bank. Miljøtiltak kan for eksempel være bevaring av jord, plante frukttrær, bygge demninger, nyplante skog eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon. Det er de lokale selv som sammen med Utviklingsfondet kommer fram til hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres. Det er bra for jorda! 

Kvinne og barn i Guatemala. Foto: Harald Herland.

Foto: Harald Herland

 

Ringvirkninger for hele lokalsamfunnet 

Når bøndene produserer nok mat, kan de selge overskuddet videre. Grønne mikrolån sørger for at landsbyen har mat på bordet gjennom krisen og får bøndene raskt på beina igjen når den er over. Det koster 2500 kr å gi lån til den første bonden. 250 kr i måneden er investering nok, til å forandre livet til en bonde i Guatemalas høyland og få den lokale matproduksjonen i gang. Din investering gjør at de kan investere videre i eget liv og matsikkerhet, og avkastningen er det bøndene som får. En smart måte å drive bærekraftig utvikling på! 

Den globale koronakrisen setter nå 50 års fremgang med redusert fattigdom og sult på spill. Grønne mikrolån gir bøndene drahjelp når det trengs som mest. Bli utviklingsinvestor i dag og skap endring som varer.