Les mer om genmodifisert mat

Nationen har dekket Utviklingsfondets GMO-kampanje
Nationen har dekket Utviklingsfondets GMO-kampanje

Ingen genmodifisert mat er til nå godkjent i Norge. I over tre og et halvt år har regjeringa vurdering tre GMOer, en raps og to mais, alle genmodifisert til å tåle sprøytemidler hvorav det ene så skadelig at det er forbudt brukt i Norge.

- Økt bruk av skadelige sprøytemiddel er ikke et bidrag til bærekraftig utvikling. Særlig etisk er det heller ikke å godkjenne import av produkt det er så skadelig å produsere at vi ikke tillater produksjonen i Norge, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet og medlem av Bioteknologinemnda. – Disse GMOene oppfyller derfor ikke kriteriene i genteknologiloven.

Det er stor motstand mot disse GMOene. Nettverk for GMO-fri mat og fôr med 17 organisasjoner med over 150.000 medlemmer til sammen er sterkt kritiske. I tillegg har COOP Norge gått ut og garantert at de ikke vil ta inn disse GMOene i sine butikkhyller om de skulle bli godkjent. Ingen aktører har sagt at de ønsker disse GMOene godkjent. Allikevel dveler Arbeiderpartiet, spesielt kretsen rundt utenriksminister Jonas Gahr Støre ved å støtte et nei til GMOene. Mulige konsekvenser for norsk eksport ved et nei er den store bekymringen.

- Norge har tidligere sagt nei til både genmodifisert mais og raps uten at det har fått noen handelskonsekvenser, sier Batta Torheim. – Vi er glade for at også stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet tar til orde for å avvise disse omstridte GMOene.

Arbeiderpartiets miljøpolitikere på Stortinget, Eirin Sund og Marianne Martinsen (se bildet) er engasjerte i saken, og 14.desember oppfordret Kari Henriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, i Nationen regjeringa til å avslå søknaden om godkjenning av GMO-maisene (link til vedlegget).