Denne saken er basert på en kronikk som ble publisert i Vårt Land

Desperat mangel på sykehussenger  

Virusmutasjonen som har herjet i India den siste tiden har kommet over grensen til Nepal og fører nå til smittekaos i landet. Hæren er i full gang med å kremere korona-ofre, mens myndighetene sliter med å få kontroll over smitten i landet. Så mange som 47% av de som nå testes på landsbasis har positiv test. Enkelte steder i Nepal er tallet langt høyere. Vår kollega i Nepal forteller om sykehus som har nådd makskapasitet for lengst. Det er ikke en ledig seng å oppdrive på sykehusene i verken hovedstaden Kathmandu eller i de andre byene i landet. Barn mister begge foreldrene sine over natta og situasjonen er desperat.  

En varslet katastrofe 

Hvert år drar nesten 200.000 nepalske ungdommer til utlandet som fremmedarbeidere. Mange jobber under slavelignende forhold og risikerer liv og helse for luselønn. Det er nå, langs grensa mellom India og Nepal, at smitten sprer seg raskest. Selv om risikoen for smitte er stor, er risikoen for å ikke kunne sette mat på bordet større. Test- og karanteneregiment for de som krysser grensa er mangelfull, og fremmedarbeiderne returnerer til sine landsbyer med smitte. Slik eskalerer en allerede vanskelig situasjon. Vi så dette skje i fjor. Da ble fremmedarbeidere i land som Qatar og India nødt til å reise tilbake til Nepal, etter å ha mistet jobbene sine. Slik spredte viruset seg til store deler av landet. Nå skjer det samme. Flukten skaper smittekaos.   

Les også: Ingen skal tvinges til å forlate hjemet sitt 

Løsningen ligger i landbruket  

Dersom det ikke er jobb å få der du bor, blir du nødt til å flytte på deg. Slik er virkeligheten. Behovet for arbeidsplasser på landsbygda i Nepal er stort. Små investeringer i lokalt landbruk kan skape nye muligheter. Myndighetene og internasjonale samfunn bør i større grad bidra til å bygge landet og utvikle robuste lokalsamfunn på landsbygda, der folk flest bor. Ved å klimatilpasse landbruket vil det kunne dyrkes mer mat. Dette vil ikke bare skape flere inntekskilder, men også øke matsikkerheten i landet. Da står lokalbefolkningen bedre rustet til å takle framtidige kriser som utvilsomt vil komme. Utviklingsfondets prosjekter i Nepal handler nettopp om å legge til rette for at folk ikke ser seg nødt til å reise til slavelignende forhold i andre land, men får muligheten til å utvikle mulighetene de har der de bor. Med små investeringer i yrkesopplæring, enkel landbruksteknologi og opplæring i klimatilpasset jordbruk, får familier på landsbygda i Nepal et alternativ. De må ikke lenger forlate sitt hjem.  

Vil du være med å investere i disse konkrete løsningene på sult og fattigdom i Nepal? Bli utviklingsinvestor i dag.